Geografisch thema

Karel Lodewijk Ledeganckstraat

ID: 3208   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3208

Beschrijving

Aanleg van de straat voorzien circa 1875 als onderdeel van het verkavelingsplan van J. Hofman voor het nieuw kwartier van de citadel. Bij dit plan was de oprichting van de normaalschool voorzien aan de kant van de Hofbouwlaan en het geplande citadelpark. De verkaveling van de gronden voor woningbouw vond plaats na het optrekken van de normaalschool. Aan de overzijde wordt een groot gedeelte van de vroegere Botanische tuin (zie Emile Clauslaan) ingenomen door moderne hoogbouw van de Universiteit Gent. De links aangrenzende huizenrij (onpare nummers) met bepleisterde en bakstenen burgerhuizen van rond de laatste eeuwwisseling zouden mogelijk in de toekomst moeten wijken voor verdere uitbreiding van de universitaire gebouwen.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

 • Is deel van
  Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding
  Gent (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Karel Lodewijk Ledeganckstraat 29 (Gent)

 • Omvat
  Rijksnormaalschool
  Karel Lodewijk Ledeganckstraat 4, 6, 8 (Gent)

 • Omvat
  Twee burgerhuizen ontworpen door Jules P. Ledoux
  Karel Lodewijk Ledeganckstraat 7, 9 (Gent)

 • Omvat
  Universiteitsgebouw Ledeganck
  Karel Lodewijk Ledeganckstraat 35 (Gent)