Geografisch thema

Pacificatielaan

ID
3254
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3254

Beschrijving

Circa 1902 voorziene rechte verbindingsstraat tussen de Kortrijksesteenweg en de Krijgslaan als deel van het aanlegplan van de Sint-Pieters-Aalstwijk, opgeslorpt in de terreinen van de wereldtentoonstelling van 1913 en slechts verkaveld circa 1925 (zie ook Paul de Smet de Naeyerplein). Beboomde laan met landelijke villa's met omringende tuinen. Voornamelijk baksteenbouw met een of twee bouwlagen onder pannen dak onder meer gemarkeerd door dakvensters met imitatievakwerk, aansluitend bij de Engelse cottagestijl (onder meer nummer 2, 19).

Restant van een vroegere bebouwing (nummer 93, 95) in een smal zijbaantje leidend naar de Sint-Pietersaalststraat. Vermoedelijk twee identieke boerenarbeidershuisjes met één bouwlaag (nummer 93 verhoogd met één bouwlaag) met voortuintjes en haakse bijgebouwtjes, volgens archiefstukken daterend van circa 1893.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Gent, afdeling VIII, 1893/15.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pacificatielaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/3254 (Geraadpleegd op 06-05-2021)