Geografisch thema

Smidsestraat

ID
3278
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3278

Beschrijving

Oude buurtweg, bij collegebesluit van 1877 Smidsestraat genoemd en voorzien van nieuwe rooilijnen in 1892 en 1905. Gekasseide straat, na een kleine knik afdalend van de Kortrijksesteenweg tot de Sint-Paulusstraat en voor de huidige Sint-Pauluskerk, links afbuigend naar de Koning Albertlaan.

Overwegend eind-19de-eeuwse bepleisterde en beschilderde rijhuizen van twee traveeën met twee en een halve of drie bouwlagen onder zadeldak met verspringende kroonlijsten. Horizontaliserende imitatiebanden en kordons. De rechterstraatwand, voor de Sint-Paulusstraat wordt gedeeltelijk bepaald door een neotraditioneel bakstenen gebouw met links aanleunend lager toegangsgebouw van het Sint-Paulusinstituut, hier opgericht circa 1910 en uitgebreid met de achterbouw in 1913. De huidige pastorie (nummer 78) links van de school en ervan gescheiden door een doorgang met ijzeren straathek, dateert van circa 1877.

In het perspectief van het eerste straatgedeelte werd in 1930 de huidige neoromaanse Sint-Pauluskerk gebouwd naar ontwerp van architect H. Valcke.

Bij de bocht van de straat, aan de linkerstraatzijde komen enkele bakstenen rijhuizen voor uit begin twintigste eeuw, ondermeer nummer 83-87 en 89-93 (gedateerd 1905) met voortuintje en eclectische topgevel. Het einde van de straat en rechterhoekpand met de Koning Albertlaan is ingenomen door recente flatgebouwen.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Hoekcomplex ontworpen door Prosper Buyck

 • Omvat
  Hoekhuis ontworpen door Louis Cloquet

 • Omvat
  Kleuterschool

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Paulus

 • Omvat
  Pastorie Sint-Paulusparochie

 • Omvat
  Vrije Kleuter- en Basisschool Sint-Paulus

 • Is deel van
  Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Smidsestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3278 (Geraadpleegd op )