Geografisch thema

Coomansstraat

ID
3927
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3927

Beschrijving

Tussen de Neermarkt en het A. Vandenpeereboomplein. Oudste vermelding van 1383 als "Naelstrate"; later respectievelijk Aalstraat (voor 1898) en Hallestraat genoemd. De huidige benaming, in voege sinds 1938, herinnert aan stadsarchitect J. Coomans (1871-1937), de toonaangevende figuur van de Ieperse wederopbouw.

Korte straat ten oosten en ten westen respectievelijk begrensd door de westgevel van de Hal, en het monument ter nagedachtenis van de Ieperse gesneuvelden tegen de t.o.v. de rooilijn vooruitspringende rechter zijgevel van het hoek- én winkelhuis Boterstraat nummer 2-4. Eertijds liep hier de "leet", afkorting van "scipleet", (zie inleiding en A. Vandenpeereboomplein) die hier plaatselijk zeker reeds voor 1564 overwelfd werd, waardoor de W.-rooilijn naar voor kon gebracht worden.

Een potloodtekening van A. Böhm daterend van 1849, stelt de westelijke straatzijde voor met smalle panden waarvan nog drie met houten 16de-eeuwse lijstgevel van drie bouwlagen met overkragende bovenverdieping onder zadeldak (nokrichting parallel aan de straat); één gevel is versteend tot een bakstenen lijstgevel van twee traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak. Volgens een foto omtrent de eeuwwisseling resulteerde de voortzetting van het versteningsproces in een vrij homogene gevelwand. Deze zes kleine panden zonder achtererf - wellicht huurwoningen o.m. met handelsfunctie - werden na de Eerste Wereldoorlog niet heropgebouwd; op de vrijgekomen grond richtte men het vermelde gedenkteken naar ontwerp van architect J. Coomans op, hoewel laatstgenoemde reeds in 1916 een alternatief voorstel had uitgewerkt zijnde een huizenrij in neorenaissancestijl.

  • CONSTANDT H., Ieperse middeleeuwse huizen met houten gevel, Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Schone Kunsten, XLIII, 1981, p. 98-100.

Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  : 1987


Relaties

  • Omvat
    Monument Ieperse gesneuvelden

  • Is deel van
    Ieper


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Coomansstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3927 (Geraadpleegd op 17-05-2021)