Geografisch thema

Speiestraat

ID
4117
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4117

Beschrijving

Vanaf het Sint-Maartensplein afhellend naar "Oosthove" (nummer 32) -voormalige zetel van de gelijknamige heerlijkheid- en den opklimmend richting Menensesteenweg. Gebogen tracé grosso modo parallel aan de zuidelijk gelegen Leie; kasseibestrating. Verbonden met jaagpad langs de Leie via Keizerstraat en Leiekaai.

Dominerende, gevarieerde woonfunctie; winkels en cinema (nummer 16) in nabijheid van Sint-Maartensplein. Enige industrie, uiteraard voornamelijk aan Leiezijde onder meer tabaksfabriek (nummer 122) en opslagplaats bouwmaterialen ondergebracht in voormalige vlasschuren (nummer 158); hier ook sport- en recreatiecentrum "Oosthove" met zwembad naar ontwerp van architect L. Cnockaert (Wervik) van circa 1976 (nummer 32). Voorts rijkswachtkazerne (nummer 83) en politiebureel (nummer 34).

Noordelijke straatzijde tussen Grauwe Zusters- en Toekomststraat, gedomineerd door bakstenen omheiningsmuur met poort van schoolcomplex "Mariemburg".

Basisbebouwing: bakstenen breedhuizen van één à twee bouwlagen onder pannen zadeldaken onder meer geknikte, uit de tweede helft van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw. Nummer 26-28 met oudere kern, zie linker aandak met muurvlechtingen. Nummer 36: 19de-eeuwse lijstgevel met spiegelbogige koetspoort onder druiplijst versierd met neorocailles. Nummer 50 met neoclassicistische houten winkelpui. Meerdere eenheidsbebouwingen uit de jaren 1920 met arbeiders- (nummer 54-62, nummer 144-150) en burgerwoningen; modernistische inslag merkbaar bij nummer 68, 74-76. Nummer 69-71,75, 77, 119, 127: interbellumarchitectuur onder invloed van de art-decostijl.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  : 1991


Relaties

 • Omvat
  Boerenhuis

 • Omvat
  Eclectisch herenhuis

 • Omvat
  Eclectische eenheidsbebouwing

 • Omvat
  Eclectische villa

 • Omvat
  Herenhuis met voortuintje

 • Omvat
  Slachthuis

 • Omvat
  Tabaksfabriek

 • Is deel van
  Wervik


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Speiestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/4117 (Geraadpleegd op 07-05-2021)