Geografisch thema

Wervik

ID: 14166   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14166

Beschrijving

Gemeente van ca. 12.000 inwoners en 2253 ha. Grens- en taalgrensstad aan de l.oever van de Leie, die hier de Belgisch-Franse grens vormt; in Zandlemig-Vlaanderen, op de grens van de Westhoek en het Kortrijkse; aan de rijksweg Menen-Ieper en de spoorlijn Kortrijk-Ieper. Matig golvend landschap, langzaam oplopend van de Leievallei in het Z. naar het N. en alhier doorsneden door de St.-Jansbeek.

Stedelijk verzorgend centrum in het vlak van handel, gerecht, onderwijs en gezondheidszorg; hoofdplaats van het kieskanton Wervik; morfologisch vergroeid met het Noordfranse Wervicq-Sud. Klein nijverheidscentrum. Industriezone ten O.

van de stad. Sterk afgenomen grensarbeid naar de Noordfranse textielcentra.

Landbouwbedrijven met gemiddelde bedrijfsgrootte van 10,2 ha.

Belangrijkste Belgisch teeltgebied voor tabak. Tabaksinstituut (1948).

Oude nederzetting aan de Leie cf. vondsten van neolithische artefacten. Romeins vicus gesitueerd aan het kruispunt Leie / heerbaan Bavai-Doornik-Cassel-Boulogne. Archeologisch onderzoek wijst op een vrij belangrijke nederzetting met zwaartepunt ter hoogte van het huidige, hoger gelegen N.-stadsgedeelte: omgeving Steenakker en St.-Maartensplein.

Administratief ressorteerde Wervik onder de civitas Doornik.

De archeologische vondsten m.b.t. de St.-Maartenskerk (St.-Maartensplein) vormen het oudste middeleeuwse spoor. Dit bedehuis - mogelijk teruggaand tot X - ontstond waarschijnlijk als kapel van de heerlijkheid Oosthove met burcht gelegen aan de N.-Leieoever ter hoogte van de huidige Speiestraat. Deze belangrijke heerlijkheid strekte zich o.m. uit over het grootste gedeelte van de stad. Vanaf XII A geraakte de burcht Oosthove evenwel in verval ten voordele van de Overleie gelegen omwalde burcht van de heerlijkheid Wervik (huidige Wervicq-Sud) cf. stadsplattegrond Deventer (ca. 1560) en Sanderus (1641). Deze verschuiving . tevens bepalend voor het stadspatroon . zou te verklaren zijn door de wraak van de graaf van Vlaanderen voor de betrokkenheid van de heren van Oosthove bij de moord op Karel de Goede (1127); anderzijds, lijkt de toenemende handelsactiviteit nabij de Leieovergang een voor de hand liggende reden. Door de bevolkingstoename . economische bloeiperiode! . werd de toenmalige St.-Maartenskerk te klein; ca. 1214 werd gestart met de bouw van de St.-Medaruskerk nabij de Leiebrug en bouwde de weversgilde de H.

Maria-Magdalenakerk.

Eind XII, opkomst van de Wervikse draperie echter met de werkelijke bloeiperiode in XIV. Eind XIV, XV en vooral XVI: rampspoedige periodes tengevolge van branden, plundering door vreemde troepen, en pestepidemieën.

Vooral de godsdiensttroebelen . o.m. het beleg van de stad in 1579 . leidden tot de verwoesting van de St.-Medardus, het stadhuis en het kasteel Overleie, en de ontvolking van de stad; teloorgang treffend geïllustreerd door de verschillen tussen stadsafbeelding Deventer (ca. 1560) en Sanderus (1641).

XVII-XVIII: vreemde bezettingen en troepenbewegingen, afwisselend Spanjaarden, Fransen en Oostenrijkers, resulteerden in het Verdrag van Utrecht (1713) waarbij Wervicq-Sud definitief bij Frankrijk werd ingelijfd; de Leie wordt staatsgrens.

Opkomst van de tabaksnijverheid met hoogtepunt 1710-1750. Tabaksteelt, -verwerking, -handel en smokkel van toenaf verbonden met de stad cf. huidig Tabaksmuseum.

Andere vnl. XIX-nijverheden: vlas, olieslagerijen en pottebakkerijen.

Tijdens de Franse bezetting (1794-1814): plundering en zware schade aan stad, kerk en kloosters.

W.O. I: Wervik bezet door Duitse troepen; oprichting van hoofdkwartieren, veldhospitalen en opslagplaatsen. Vervolgens, zwaar beschadigd in de strijd om Ieper (juni 1917). Na wapenstilstand (11 november 1918): terugkeer van de bevolking en oprichting van noodwoningen waarvan tot op heden nog enkele bewaard (o.m. Laagweg nr. 34). De definitieve wederopbouw o.l.v. architect H.

Hoste (Brugge) herstelde het vooroorlogse stratenpatroon en inplanting.

W.O. II: bombardement van 25 mei 1940 en strijd om de grensbrug in september 1944; beperkte materiële schade.

Stadsgezicht met behouden middeleeuws patroon, bepaald door Steenakker, St.-Maartensplein en St.-Medarduskerk aan de Leie; anderzijds de smalle verbindingsstraten. Eigenlijke stadsuitleg in feite pas na W.O. I, ten N. van de spoorlijk Kortrijk-Ieper cf. de sociale woonwijken .Oud Park. en .Nieuw Park.; latere uitbreidingen resp. in W.- en N.O.-richting.

Belangrijk N.-gehucht Kruiseik, vroeger horend bij Komen, sinds 1963 grondgebied Wervik.

Huidige gevelwanden vnl. XIX B en XX a-b; sporadisch oudere kernen. De gotische St.-Medarduskerk als unicum en bovendien van natuursteen.

..t Kapittel. met oude kern uit XVI-XVII (Ooievaarsstraat nr. 23).

Heren- en burgerhuizen uit XIX vaak met neoclassicistische bepleistering; ook rijen arbeiderswoningen van donkere baksteen.

Doorsnee-wederopbouwarchitectuur in de lijn van de vooroorlogse; modernistische inslag bij de nog bewaarde realisaties van H. Hoste (Brugge). Einde van de jaren 1920-jaren 1930, interbellumarchitectuur met Art Deco en modernistische invloeden, dikwijls gesigneerd architect E. Vanriet (Wervik).

Uit archiefonderzoek blijken naast vermelde architecten ook de volgende betrokken te zijn geweest: C. Devriese (Wervik), L. en M. Hocepied (Moeskroen), J. Bosschaert (Wervik), A. Knein (Elsene), F. Delrue (Moorsele), V. Degand (Brussel), F. Van Welden (Poperinge), J. Keyaerts (Brussel), J. Heyden (Brussel), M. Dujardin (Komen), J. Coomans (Ieper), G. Fache (Moeskroen), J. Van Hoenacker (Antwerpen), E. De Loose (Brussel, Wervik), ...

Doorsnee-hoevebouw sporadisch met oude XVIII-kern, echter meestal met XIX-uitzicht; and ere hersteld of wederopgebouwd na W.O. I. Vnl. losse, lage bestanddelen waarvan het boerenhuis aanleunt bij het langgestrekte type; echter ook langgestrekte en semi-gesloten opstelling. Enkele historische hoeven cf.

benamingen naar voormalige heerlijkheden en meestal van het semigesloten type met inrijpoort en nog herkenbare omwalling. Teeltgebonden hoevebestanddelen: afgezonderde tabaksast en -stelling.

Referentie(s) A.R., D.V.G.

S.A.W., 871.1 DE FRANCQ R., Bijdragen tot de geschiedenis van Wervik, 3 dln., Wervik, 1960-1961-1966.

NOLLET A., Wervik vroeger en nu. Tweeduizend jaar lokale geschiedenis in beeld, Wervik, 1968.

ROELANDT J., De Heerlijkheid Wervik (De Leiegouw, V, 1963, p. 177-207).

ID. De Wervikse Heerlijkheid "Oosthove" (Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXXIX, 1963, p.3-93).

SMETS M., Huib Hoste, voorvechter van een vernieuwde architectuur, Brussel, 1972.

VERBEKE R., Wervik in oude prentkaarten, Zaltbommel,1972.

ID, Wervik 2000 jaar (Vlaamse toeristische bibliotheek, maart 1968).

Verslagen en Mededelingen van de Stedelijke Oudheidkundige Commissie, Wervik, I (1966)...


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Is deel van
  Wervik
  Wervik (West-Vlaanderen)

 • Omvat
  18de-eeuws kapelletje met linden
  Menensesteenweg zonder nummer (Wervik)

 • Omvat
  19de-eeuws kruisbeeld
  Calvariestraat zonder nummer (Wervik)

 • Omvat
  19de-eeuwse hoeve
  Calvariestraat 2 (Wervik)

 • Omvat
  Akademiestraat
  Akademiestraat (Wervik)

 • Omvat
  Arbeiderswoningen
  Laagweg 43, 45, 47, 49, 51 (Wervik)

 • Omvat
  Arbeiderswoningen
  Menensesteenweg 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332 (Wervik)

 • Omvat
  Bakkerstraat
  Bakkerstraat (Wervik)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Hoogweg 44 (Wervik)

 • Omvat
  Briekhoekstraat
  Briekhoekstraat (Wervik)

 • Omvat
  Brugstraat
  Brugstraat (Wervik)

 • Omvat
  Donkerstraat
  Donkerstraat (Wervik)

 • Omvat
  Duitse bunker
  Laagweg 93 (Wervik)

 • Omvat
  Duivenstraat
  Duivenstraat (Wervik)

 • Omvat
  Grauwe Zusterstraat
  Grauwe Zusterstraat (Wervik)

 • Omvat
  Groenstraat
  Groenstraat (Wervik)

 • Omvat
  Historische stadskern van Wervik
  Wervik (Wervik)

 • Omvat
  Kapelboom Vagevuurkapel
  Vagevuurstraat zn (Wervik)

 • Omvat
  Kasteelstraat
  Kasteelstraat (Wervik)

 • Omvat
  Koestraat
  Koestraat (Wervik)

 • Omvat
  Komenwegelke
  Komenwegelke (Wervik)

 • Omvat
  Kruiseik
  Wervik (Wervik)

 • Omvat
  Kruisekestraat
  Kruisekestraat (Wervik)

 • Omvat
  Leiestraat
  Leiestraat (Wervik)

 • Omvat
  Loskaaistraat
  Loskaaistraat (Wervik)

 • Omvat
  Magdalenastraat
  Magdalenastraat (Wervik)

 • Omvat
  Molenstraat
  Molenstraat (Wervik)

 • Omvat
  Nieuwstraat
  Nieuwstraat (Wervik)

 • Omvat
  Ommegangstraat
  Ommegangstraat (Wervik)

 • Omvat
  Ooievaarsstraat
  Ooievaarsstraat (Wervik)

 • Omvat
  Pastorijstraat
  Pastorijstraat (Wervik)

 • Omvat
  Sint Franciscusstraat
  Sint Franciscusstraat (Wervik)

 • Omvat
  Sint Maartensplein
  Sint Maartensplein (Wervik)

 • Omvat
  Sint-Medardusstraat
  Sint-Medardusstraat (Wervik)

 • Omvat
  Speiestraat
  Speiestraat (Wervik)

 • Omvat
  Speldenstraat
  Speldenstraat (Wervik)

 • Omvat
  Stationsstraat
  Stationsstraat (Wervik)

 • Omvat
  Steenakker
  Steenakker (Wervik)

 • Omvat
  Ten Brielenlaan
  Ten Brielenlaan (Wervik)

 • Omvat
  Vagevuurkapel met linde
  Vagevuurstraat zonder nummer (Wervik)

 • Omvat
  Vlamingenstraat
  Vlamingenstraat (Wervik)

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve
  Klijtbosstraat 27 (Wervik)

 • Omvat
  Wegkapel
  Fonteinestraat zonder nummer (Wervik)

 • Omvat
  Wegkapel
  Laagweg zonder nummer (Wervik)