Geografisch thema

Prinsenhof

ID
4297
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4297

Beschrijving

Van Noordzand- naar Ontvangersstraat. Benaming afkomstig van het zogenaamd "Prinsenhof" (nummer 8), de 14de-eeuwse grafelijke residentie gebouwd door de hertogen van Bourgondië. In de 17de eeuw maakt de straat deel uit van het domein van het "Prinsenhof". Korte, gekasseide straat met eerst een nagenoeg recht tracé, "Prinsenhof", eindigend op een pleintje met de vermelde voormalige grafelijke residentie, enkele lindebomen en banken. Heden woonfunctie.

Gevarieerde bebouwing waarvan oudste kern opklimt tot de 17de eeuw. Voornamelijk diephuizen van drie à drie traveeën en twee à drie bouwlagen Bepleisterde lijstgevels uit de 19de eeuw; typerende doorgetrokken lekdrempels en geprofileerde omlijstingen rond de vensters. Garages en zijgevels van het pand Noordzandstraat nummer 14 in eclectische bouwtrant. Voorts ook nieuwbouw met appartementen onder meer nummers 1 en 7.

  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 310.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Brugge - oudste kern

  • Omvat
    Prinsenhof

  • Omvat
    Stadswoning in eclectische stijl


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Prinsenhof [online] https://id.erfgoed.net/themas/4297 (Geraadpleegd op )