Geografisch thema

Reepstraat

ID
5166
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5166

Beschrijving

Rechte en zuidwaarts lopende straat in de dorpskom van Everbeek-Beneden, afdalend van Klaaie tot Everbeekplaats; onderdeel van de weg van Oudenaarde naar Ath. Losse bebouwing waarvan slechts nog een beperkt aantal overgebleven huizen uit de 18de en de 19de eeuw in verhouding tot de voornamelijk recent aangroeiende jongere woningen; van de oudere bebouwing vallen enkele nog op door hun aanzienlijk volume, doch hun oorspronkelijk karakter ging deels verloren door aanpassingswerken in de tweede helft van de 20ste eeuw.

Rechte toegangsweg aan de oostelijke straatzijde nabij Everbeekplaats, naar de achterin gelegen rechthoekige ommuurde begraafplaats van Everbeek-Beneden aangelegd circa 1837 met de afschaffing van het kerkhof rondom de Sint-Mariakerk. IJzeren toegangshek aan hoge vierkante bakstenen hekpijlers met hardstenen bolbekroning. Calvariekapel midden tegen de noordelijke kerkhofmuur; kerkrekeningen melden de oprichting van de kapel in 1822, voltooiing in 1841 (na aanleg van nieuw kerkhof ?), verbouwing van 1952 (zie voorgevel met bakstenen parement). Rechthoekige kapel onder pannen zadeldak. Stompe voorpuntgevel van gele en oranje bakstenen met rondboog in rechthoekig spaarveld. Recent overschilderde houten calvariebeeldengroep (18de eeuw ?); engeltje bij het kruis vroeger met kelk voor opvangen van Christus' bloed; paneeltje op kruisvoet met letters M F C S.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Oost-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1999


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Brouwerij

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dokterswoning

 • Is deel van
  Everbeek


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Reepstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/5166 (Geraadpleegd op 22-06-2021)