Geografisch thema

Everbeek

ID: 14352   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14352

Beschrijving

Als Vlaamse gemeente sinds 1963, na het vastleggen van de taalgrens, overgeheveld van de provincie Henegouwen (arrondissement Ath) naar de provincie Oost-Vlaanderen. Vanaf 1977 een deelgemeente van Brakel. Ten noorden grenzend aan de Brakelse deelgemeenten Opbrakel, Nederbrakel en Parike; ten oosten aan Geraardsbergen (Zarlardinge), ten zuiden en ten westen respectievelijk grenzend aan Lessines (Ghoy) en Vloesberg in Henegouwen. Oude grenswijziging in het zuiden, namelijk de wijk klooster in de Franse periode deels overgedragen aan Ghoy. Telt met een oppervlakte van 1.348 ha 1915 inwoners (30.12.2000).

Landschappelijk aansluitend bij het Heuvelland vertoont het golvend leemlandschap afgeronde heuvelruggen afwisselend met beekdepressies; zuidelijke helft van het grondgebied tussen de brede west-oost-verlopende beekvallei van de Terkleppebeek en de parallel lopende Binchebeek, die naar de Dender vloeien; noordelijk grondgebied hydrografisch tot de Zwalmvallei behorend. Op de steilere hellingen in het noorden en westen bleven bosgebieden bewaard van vroeger uitgestrekte bossen (Hayesbos aansluitend bij het Bos de la Louvière op Vloesberg).

De vondst van een silo uit de Metaaltijden op de wijk Maandag getuigt van vroege bewoning te Everbeek. Op de zuidoostelijke hellingen van heuvelruggen van beide beekvalleien op Everbeek-Beneden zouden er in de Romeinse tijd agrarische nederzettingen geweest zijn. Op de wijk Steenberg werden zowel Romeinse dakpannen als ceramiek aangetroffen. Gemeentenaam reeds in de 11de eeuw voorkomend, afkomstig van een Germaans hydroniem. Bewoningsevolutie, sterk bepaald door de geografische kenmerken van het grondgebied, leidde tot de ontwikkeling van twee afzonderlijke dorpskernen: de laag gelegen oude dorpskern van Everbeek-Beneden in de zuidoosthoek van de gemeente, in de vallei van de Terkleppebeek; de jongere dorpskern van Everbeek-Boven op een hoge heuvelrug in het noordwesten, mogelijk teruggaand op een oude dries-nederzetting (zie toponiem Muytteryendries). Toponymische aanwijzingen dat de Sint-Pietersabdij van Lobbes (Henegouwen) in de 9de eeuw te Everbeek een landbouwdomein bezat verwijderd van beide voornoemde woonkernen in het zuidwesten Sint-Mariakerk van Everbeek in 1136-1138 door de bisschop van Kamerijk geschonken aan de abdij van Sint-Amands aan de Scarpe (Noord-Frankrijk). Melding van de Sint-Mariekerk als parochiekerk in 1366. Tweede oude bidplaats toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw ter Engelen en bekend als kapel te Koroot of Korootkapel, gesticht in 1632 op het gelijknamig leengoed in de zuidoostelijke grenshoek van Everbeek, afgeschaft bij het eind van het Ancien Régime.

Everbeek behoorde in de feodale tijd tot het Land van Lessen en Vloesberg waarvan het bezit in 1294 nog betwist werd tussen de graven van Vlaanderen en Henegouwen; sinds overeenkomst van 1333 deel uitmakend van het graafschap Henegouwen. Naast de hoofdheerlijkheid Everbeek waren de heerlijkheden van Hazoten en van Ter Walle de voornaamste lenen; andere minder belangrijke lenen zoals Blaasveld, Liedekerke, Steenkerke, Ten Berghe; in het zuiden op de wijk "Klooster" lag een enclave van het graafschap Vlaanderen. Meerdere abdijen en andere religieuze instellingen hadden er bezittingen: de Sint-Adriaansabdij van Geraardsbergen, de abdij van Ghislenghien, het kapittel van Kamerijk, de hospitalen van Lessines en Geraardsbergen.

Na de bouw van een kerk voor de wijk Boven Kwartier in het noordelijk deel van Everbeek, volgde in 1873 de oprichting van een tweede parochie door afscheiding van Everbeek-Boven van de Sint-Mariaparochie in Everbeek-Beneden. Sindsdien sprake van Everbeek-Boven voor de jonge parochie en Everbeek-Beneden voor het zuidelijk deel waarvan de oude dorpskern enigszins een verstedelijkt karakter bezit. Geen enkele verbindingsweg van enig belang doet het grondgebied van Everbeek aan; de oude weg Oudenaarde-Geraardsbergen ligt ten oosten van de gemeentegrens. Everbeek telde voorheen meerdere sites met walgrachten; de meeste thans volledig verdwenen, enkele nog localiseerbaar door bebouwingsresten. Talrijke veldkruisen en wegkapellen op het grondgebied van Everbeek, de meeste met een oude standplaats; meerdere echter recent nog vervangen of vernieuwd zoals het veldkruis aan de Priemstraat.

 • DE LANGE S., Everbeek, in Land van Aalst, XXI, 6, 1969, p. 245-270.
 • DE MULDER G. - VELGHE M., Brakel - Everbeek. Een silo uit de metaaltijden nabij het gehucht Maandag, Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen 1996, Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium, Gent, 1997, p. 162-163.
 • DEVOS P. met medewerking van BAUTERS L. en VAN DURME L., De Sinte-Mariekerk van Everbeek, verborgen rijkdom in de Vlaamse Ardennen, Gent, 1998.
 • DE TEMMERMAN L. - DENDAUW F. - PREMEREUR A. - ERACHTEN L., Everbeek, Opbrakel, Parike en Zegelsem in oude prentkaarten, Zaltbommel/Nederland, 1995
 • VAN ISTERDAEL H., Archief van het Land van Aalst, Brussel, 1994, p. 37.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1999


Relaties

 • Is deel van
  Brakel
  Brakel (Oost-Vlaanderen)

 • Omvat
  Arbeiderswoning
  Klaaie 24 (Brakel)

 • Omvat
  Bergstraat
  Bergstraat (Brakel)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Priemstraat 28 (Brakel)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning De Scheven Hoek
  Hayestraat 7 (Brakel)

 • Omvat
  Boerenburgerhuis
  Donkerstraat 13 (Brakel)

 • Omvat
  Calvarieberg
  Kapellen 11 (Brakel)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Tamelbroekstraat 14 (Brakel)

 • Omvat
  Everbeekplaats
  Everbeekplaats (Brakel)

 • Omvat
  Geknotte winterlinde als grensboom
  Hayestraat zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Gemengde houtkant en kaphaag van haagbeuk
  Hayestraat zonder nummer, Hoogbos zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Hemelrijk 12 (Brakel)

 • Omvat
  Hayesbos en Verrebeekvallei
  Everbeek, Nederbrakel, Opbrakel (Brakel)

 • Omvat
  Hoeve
  Breedstraat 16 (Brakel)

 • Omvat
  Hoeve
  Hemelrijk 16 (Brakel)

 • Omvat
  Hoeve
  Terbeken 4 (Brakel)

 • Omvat
  Hoeve Ferme du Château
  Lessensestraat 27 (Brakel)

 • Omvat
  Hoeve Ferme du Courois
  Kloosterstraat 6 (Brakel)

 • Omvat
  Hoeve met brouwerij
  Pevenage 6 (Brakel)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Klaaie 19 (Brakel)

 • Omvat
  Hoeve Vandesande
  Breedstraat 7 (Brakel)

 • Omvat
  Hof te Steenkerke
  Klaaie 4 (Brakel)

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Halle
  Hayestraat zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Salette
  Termergelstraat zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Kapellekoutermolen
  Hemelrijk zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Kapelletje
  Breedstraat zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Kaphaag van haagbeuk bij huisweide
  Hayestraat 10 (Brakel)

 • Omvat
  Kaphaag van haagbeuk bij voormalig erf
  Hayestraat 7 (Brakel)

 • Omvat
  Kaphaag van haagbeuk en knotwilgenrij
  Steneplein 34 (Brakel)

 • Omvat
  Kasteel d'Harveng
  Tamelbroekstraat 16 (Brakel)

 • Omvat
  Knotbomenrijen bij weiland
  Hoogbos zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Knotels
  Hoogbos zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Knothaagbeuk als schermboom
  Kroonstraat zonder nummer, Steneplein 46 (Brakel)

 • Omvat
  Korootkapel
  Kloosterstraat 4 (Brakel)

 • Omvat
  Kruiskapel
  Trimpont zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Pevenage 4 (Brakel)

 • Omvat
  Meidoornhaag als veekering
  Kroonstraat zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Muiterij
  Muiterij (Brakel)

 • Omvat
  Nestor Debeckstraat
  Nestor Debeckstraat (Brakel)

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel
  Hemelrijk zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel
  Kroonstraat zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Opgaande eik als schermbeplanting
  Pevenage 5 (Brakel)

 • Omvat
  Opgaande grauwe abeel op talud
  Hayestraat zonder nummer, Hoogbos zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Opgaande zomereik als hoekboom
  Fayte 96 (Brakel)

 • Omvat
  Oude pastorie van Everbeek-Beneden
  Tamelbroekstraat 2F (Brakel)

 • Omvat
  Reepstraat
  Reepstraat (Brakel)

 • Omvat
  Relict van kaphaag met haagbeuk
  Kroonstraat zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Relict van kaphaag van haagbeuk
  Hayestraat zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Relicten van kaphaag van haagbeuk op bosgrens
  Hayestraat zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Schudewee
  Schudewee (Brakel)

 • Omvat
  Semi-gesloten hoeve
  Kloosterstraat 36 (Brakel)

 • Omvat
  Semi-gesloten hoeve
  Terbeken 2 (Brakel)

 • Omvat
  Sint-Annakapel
  Mierenhoek zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Sint-Jozefskapel met linden
  Hayestraat zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Sint-Jozefskapelletje
  Kremerstraat zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Solitaire taxus
  Terbeken zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Steenbergbos
  Everbeek (Brakel)

 • Omvat
  Terkleppe
  Terkleppe (Brakel)

 • Omvat
  Trimpontbos en Hayesbos
  Everbeek, Nederbrakel, Opbrakel (Brakel)

 • Omvat
  Twee gekandelaarde linden bij veldkruis
  Priemstraat zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Twee knotpopulieren
  Steneplein zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Twee mispels bij erf
  Poerensberg 2, Steneplein zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Twee opgaande linden bij kapel
  Hayestraat zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Veldkapelletje
  Hemelrijk zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Veldkapelletje
  Kapellen zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Villa
  Steneplein 46 (Brakel)

 • Omvat
  Villa
  Kroonstraat 56 (Brakel)

 • Omvat
  Villa Demarbaix
  Nieuwpoort 4 (Brakel)

 • Omvat
  Wegkapel
  Kapellen zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Wegkapel
  Klaaie zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Wegkapel
  Klaaie zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Wegkapel
  Klaaie zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Wegkapel
  Nieuwpoort zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Wegkapel
  Tamelbroekstraat zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Wegkapel
  Terbeken zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Wegkapel met linden
  Hoogbos zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Wegkapel Onze-Lieve-Vrouw de la Salette
  Plaatsbeek zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Wegkapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
  Steneplein zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Wegkruis
  Fayte zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Wilgenhakhout op talud
  Steneplein zonder nummer (Brakel)

 • Omvat
  Zware gekandelaarde zomerlinde als hoekboom
  Pevenage zonder nummer (Brakel)