Geografisch thema

Nieuwpoortse Steenweg

ID: 5356   URI: https://id.erfgoed.net/themas/5356

Beschrijving

Gedeelte van de weg Brugge-Gistel-Nieuwpoort. Van de Stationsstraat in het centrum van Gistel over de Torhoutsesteenweg tot Zevekote waar het tracé verder loopt als Zevekotestraat. Volgens R. Haelewijn zou deze nog enigszins kronkelende weg slechts in 1755 aangelegd zijn. Mogelijk gaat het hier enkel om de verharding van de weg. Op het "Plan der Stede en Graefschap van Ghistel getrokken uit den ommelooper gemaekt in 1678" is alleszins het meest oostelijke gedeelte van de huidige Nieuwpoortsesteenweg reeds aangegeven.

Het gebied tussen Stationsstraat en de Torhoutsesteenweg staat op 18de- en 19de-eeuwse kaarten aangegeven met een verspreide landelijk bebouwing. Vanaf het einde van de 19de eeuw/ begin van de 20ste eeuw komt hier verandering in door de bouw van aaneengesloten burgerhuizen (onder meer nrs. 8 en 30-32 als lijstgevels met een typische cementering) en vooral kleine .kasteeltjes. (cf. infra). Het gedeelte ten westen van de Torhoutsesteenweg kent een meer verspreide bebouwing met onder meer erg verbouwde huizen uit de jaren 1920 van de 'Bouwmaatschappij Eigen Haard' en enkele achteringelegen 19de-eeuwse hoeves.

 • HAELEWIJN R. 1970: Oostenrijkse banen in West-Vlaanderen, Studiën en berichten, 67ste deel, 83.

Bron     : Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Gistel, Deelgemeenten Moere, Snaaskerke en Zevekote, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL3, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  : 2003


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch kasteel

 • Omvat
  Kastanjehof

 • Omvat
  Villa in cottagestijl

 • Omvat
  Wachthuis

 • Omvat
  Wegkapelletje

 • Is deel van
  Gistel

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Nieuwpoortse Steenweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/5356 (Geraadpleegd op 15-01-2021)