Geografisch thema

Koning Albert I-Plein

ID
5895
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5895

Beschrijving

Vrij ruim langgestrekt rechthoekig oud dorpsplein. In de noordwestelijke hoek stond vanouds op een driehoekig perk de Sint-Annakapel. Sint-Anna werd voornamelijk aanroepen om in het huwelijk kinderen te verkrijgen en een goede bevalling door te maken. In 1619 verkreeg de kapel een relikwie van Sint-Anna en in 1626 werd door het bisdom een broederschap van Sint-Anna ten Drieën opgericht. De Sint-Annadevotie verwierf vermaardheid tot in West-Vlaanderen en lokte een groeiende stroom bedevaartgangers. Vandaar dat het miraculeuse Sint-Annabeeld werd overgebracht naar de nabijgelegen oude parochiekerk die in 1641-1663 werd vervangen door een nieuwe bedevaartskerk. Rond 1905 werd de oude Sint-Annakapel vervangen door een nieuwe, deel uitmakend van de ommegang van Sint-Anna bestaande uit negen wegkapellen met taferelen uit het leven van Sint-Anna. Bak- en natuurstenen kapel in neogotische stijl op een perk omringd door lindebomen. Het leien zadeldak draagt zoals de vroegere kapel een slanke achtkantige houten dakruiter met ijzeren kruis. Voorpuntgevel tussen markerende hoeksteunberen bekroond door hogels. Topoculus met vierpas boven de spitsboogpoort. Eikenhouten Sint-Annabeeld.

Beuk als vrijheidsboom op het oostelijke uiteinde van het plein naast de voortuin van het vroeger gemeentehuis, thans dienstencentrum. Lange noordelijke en zuidelijke gevelwand van het plein nog overwegend samengesteld uit 19de-eeuwse dorpshuizen met bewaard volume doch veelal vernieuwde of aangepaste voorgevels. Volgens oude prentbriefkaarten voorheen voornamelijk cafés met zwarte beraapte lijstgevels. Zo behield het hoekhuis nummer 3 wel een grijze bakstenen deuromlijsting met oren en gekorniste druiplijst met rechte muizentand.


Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1989


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Opgaande zomerlinde als vrijheidsboom

 • Omvat
  Sint-Anna-ommegang

 • Is deel van
  Bottelare


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Koning Albert I-Plein [online] https://id.erfgoed.net/themas/5895 (Geraadpleegd op 17-06-2021)