Geografisch thema

Normandlaan

ID
6784
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6784

Beschrijving

De Normandlaan vormt de centrale as van de z.g. "Normandwijk" tussen de Koninginnelaan en de Nieuwpoortsesteenweg. Deze wijk werd kort na 1931 aangelegd naar ontwerp van architect A. Vereecke (Middelkerke) en bestaat uit de Lisbloemlaan, de Normandlaan en de Rozenlaan. Van noord naar zuid met gebogen tracé, pleinvormend met Mariakapel nabij Westendelaan; aan westzijde haaks aangelegde doodlopende straten (cf. supra). Bebouwing uit jaren 1930; overwegend alleenstaande villa's, veelal naar ontwerp van hogergenoemd architect; aaneengesloten, modernistisch getinte breedhuizen met voortuintjes nabij Westendelaan.

GEMEENTEARCHIEF MIDDELKERKE, Bouwdossiers, MI diverse jaren.

GEMEENTEARCHIEF MIDDELKERKE, "Commune de Middelkerke Quartier Normand, lotissement des terrains, plan d'ensemble", losse plans, 1931.

CONSTANDT M., Het Interbellum te Middelkerke. Thema van de "Open monumentendag" 10 september 2000, in Graningate, nr. 79, 2000. (Aanlegplan 1931)

VANNESTE A., INGELAERE M., Middelkerke - Zijn geschiedenis - Zijn volk - Zijn tradities - Zijn kerk - Zijn mirakuleus kruis, s.n., 1988, p. 87.


Bron     : Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Modernistisch burgerhuis

 • Omvat
  Modernistisch burgerhuis Villa Odette

 • Omvat
  Rij villa's

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa Marlieve

 • Omvat
  Villa Pacific

 • Is deel van
  Middelkerke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Normandlaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/6784 (Geraadpleegd op 25-06-2021)