Geografisch thema

Kruiskensbaan

ID
682
URI
https://id.erfgoed.net/themas/682

Beschrijving

Baan in het merkwaardige en beschermde natuurgebied "Kruiskensberg en omgeving", een zeldzaam en intact landschap van ± 125 ha als overgangsgebied tussen heide en beemden met gradiënten van laag naar hoog, droog naar nat, klei naar zand, open naar bebost en met een merkwaardige vegetatie variërend volgens de verlandingsstadia in de afgesneden Nete-arm. Heiderelicten met bomenrijen, houtkanten, bosperceeltjes, ruigten en sloten wisselen af met gemengde naald- en loofboombossen en open wei-, akker- en hooilanden. Van geomorfologisch belang zijn de grote reliëfverschillen met de landduin "Kruiskensberg" en zijn steile randen langs de Grote Nete.


Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel - Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Bevel

  • Is deel van
    Kruiskensberg en Zwart Water

  • Omvat
    Bedevaartsoord Kruiskensberg


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kruiskensbaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/682 (Geraadpleegd op )