Geografisch thema

Kruiskensbaan

ID: 682   URI: https://id.erfgoed.net/themas/682

Beschrijving

Baan in het merkwaardige en beschermde natuurgebied "Kruiskensberg en omgeving", een zeldzaam en intact landschap van ± 125 ha als overgangsgebied tussen heide en beemden met gradiënten van laag naar hoog, droog naar nat, klei naar zand, open naar bebost en met een merkwaardige vegetatie variërend volgens de verlandingsstadia in de afgesneden Nete-arm. Heiderelicten met bomenrijen, houtkanten, bosperceeltjes, ruigten en sloten wisselen af met gemengde naald- en loofboombossen en open wei-, akker- en hooilanden. Van geomorfologisch belang zijn de grote reliëfverschillen met de landduin "Kruiskensberg" en zijn steile randen langs de Grote Nete.


Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel - Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 1997


Relaties

 • Is deel van
  Bevel
  Bevel (Nijlen)

 • Is deel van
  Kruiskensberg en Zwart Water
  Itegem (Heist-op-den-Berg), Herenthout (Herenthout), Bevel, Nijlen (Nijlen)

 • Omvat
  Bedevaartsoord Kruiskensberg
  Kruiskensbaan zonder nummer (Nijlen)