Geografisch thema

Ieperstraat

ID
6913
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6913

Beschrijving

Van Euphrosina Beernaert- naar Kaïrostraat. Voorheen Constantinopelstraat. Aanleg kadert in eerste fase westelijke stadsuitleg vlg. plan van L. Crépin van 1867. Straatgedeelte tussen Amsterdam- en Kaïrostraat eerst niet voorzien; bouwblok begrensd door Amsterdam-, Rome-, Kaïro- en Stockholmstraat oorspronkelijk voorbehouden voor kazerne en pas na planning van schoolcomplex (cf. nr. 35) alhier opgesplitst door middel van doortrekken Ieperstraat. Locatie stadsmeisjesschool wel conform initieel plan (cf. nrs. 5-7).
Rechtlijnige straat met rijbebouwing. Dominerende woonfunctie; in straatgedeelte tussen Euphrosina Beernaertstraat en Alfons Pieterslaan ook administratieve vestiging cf. kantoorgebouw Christelijke Mutualiteiten naar ontwerp van architect P. Felix (Oostende) van 1971, als beton- en baksteenarchitectuur met ritmische opeenvolging van oplopende trapezoïdale bow-windows (nrs. 10-12).
Oorspronkelijke basisbebouwing het best bewaard in straatgedeelte tussen Alfons Pieterslaan en Kaïrostraat; klimt op tot ca. 1900 cf. nrs. 23, 25 als samenstel gedateerd 1894 in trapgevel, en nr. 42 z.g. "Villa Trianon" met jaartal 1903 in afgeknotte risalietpuntgevel. Veelal eclectische enkelhuizen met souterrain, twee à drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder zadel- of mansardedak. Gecementeerde en beschilderde lijstgevels, soms als eenheidsbebouwing cf. nrs. 29-31, 37-39. Brede venstertraveeën meestal als risaliet gemarkeerd door balkon en/of erker; bel-etagevensters met gietijzeren leuning cf. nrs. 38, 40, 42, 50, 52, 56, 58, 60. Nr. 62 met afgeschuind hoekrisaliet voorzien van erker onder balkonleuning; bewaarde rolluikkasten. Anderzijds ook eenvoudige neoclassicistische breedhuizen met twee en een halve à drie bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak cf. o.m. eenheidsbebouwing nrs. 28-30. Nr. 46 met meer doorgedreven ordonnantie cf. gesuperposeerde pilasters. Parement van geglazuurde bakstenen o.m. voor nrs. 36, 41, 54.
Sporadische interbellumpanden met art-deco- of modernistische inslag. Nr. 48: voormalig transportbedrijf cf. belettering pui, naar verluidt verbouwing van 1938; centrale poort naar achterliggende loods (zaagdak) waarin galerij met ijzeren skelet op troggewelf.
Straatuiteinde, richting Spoorwegstraat, blijkbaar na de Tweede Wereldoorlog wederopgebouwd.
Nieuwe bouw vnl. ingezet in jaren 1960; appartementsgebouwen tot vijf bouwlagen o.m. met achteruitwijkende dakverdieping.

HOSTYN N., Oostendse bouwmeesters. Auguste Verraert in De Plate, sept. 1977, p. 4-6.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Eclectisch schoolgebouw

 • Omvat
  Handels- en appartementsgebouw

 • Omvat
  Handels- en appartementsgebouw

 • Omvat
  Herberg Neptunus

 • Omvat
  Soldatenkring

 • Omvat
  Stadsjongensschool Leopoldschool

 • Is deel van
  Oostende


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ieperstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6913 (Geraadpleegd op 06-03-2021)