Geografisch thema

Sint-Petrusplein en Sint-Paulusplein

ID
6982
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6982

Beschrijving

Plein in zuidoostelijk deel van de binnenstad, gelegen voor de decanale hoofdkerk van Sint-Petrus en -Paulus. Ten noorden begrensd door de Prins Boudewijnstraat en het Leandre Vilainpleintje, met ten noordoosten de Kaai- en Paster Pypestraat die uitkomen op het plein; ten oosten begrensd door de Visserskaai. Aan zuidzijde verbonden met Vindictivelaan door de Dekenijstraat en de Zuidstraat. Zuidwestelijk deel behoort tot de Jozef II-straat.

Plein waarin delen van vroegere straten en pleinen zijn opgenomen. Volgens kadastrale plannen (tweede kwart van de 19de eeuw) hoorde het zuidoostelijk deel bij de Sint-Jozefstraat, het noordoostelijk deel bij de Kaaistraat. In 1858 z.g. "Sint-Jozefplaats", vanaf 1891 "Square Baudouin" met eenheidsbebouwing van vnl. bepleisterde 19de-eeuwse lijstgevels van twee tot drie bouwlagen onder zadeldaken (nok evenwijdig met straat), vnl. enkele hotels en herbergen aansluitend bij de nabijgelegen vissersbuurt. In het kader van de toenmalige algemene infrastructuurwerken in de stad op initiatief van Koning Leopold II wordt, onmiddellijk na het afbranden van de oude kerk in 1896, de aanleg van een groot plein gepland. Zo krijgt men zicht op de nieuwe kerk vanaf het nog te bouwen nieuwe station (1907-1913; cf. Oostende-Haven, Natiënkaai). Vanaf 1899, onteigening en sloop van huizenblokken voor de aanleg van het Sint-Petrus- en -Paulusplein. Aansluitende bouw van nieuwe huizenblokken aan zuidzijde, vnl. eclectische bel-etagewoningen (eerste kwart 20ste eeuw), o.m. trap- en puntgevels, met een kelderverdieping en drie bouwlagen onder zadeldak; vnl. burgerwoningen en grotere hotels. In interbellum omvorming van enkele panden aan noordzijde tot grotere, thans verdwenen hotels. Na de Tweede Wereldoorlog wederopbouw van diverse panden (nrs. 14, 16, 20, 22). Op hoek met Paster Pypestraat verdwenen schoolgebouw (1938) z.g. "Vrije Vissersschool", in 1992 gesloopt voor bouw van nieuw complex (cf. Paster Pypestraat).
In zijn huidige vorm langgestrekt gr.m. driehoekig plein, heraangelegd in de loop van 2000, gedomineerd door de *Sint-Petrus en -Pauluskerk aan westzijde met erachter de *Sint-Pieterstoren in het geknikt tracé van de Sint-Pietersstraat. Overwegend appartementsgebouwen tot zeven bouwlagen met kantoor- en horecafunctie op de begane grond en woonfunctie op de bovenverdieping, opgetrokken vanaf het derde kwart van de 20ste eeuw na sloop van vroegere bebouwing.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207 : Mutatieschetsen, Oostende, 1ste Afdeling, sectie A, 1911/42.
DESCHACHT D., Straatnamen van Oostende van A tot Z, Oostende, 1998, p. 143.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Delepiere, Anne Marie, Hooft, Elise, Kerrinckx, Hans, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  De Peperbusse

 • Omvat
  Handels- en appartementsgebouw

 • Omvat
  Handels- en appartementsgebouw

 • Omvat
  Oorlogsmonument voor militaire en burgerlijke slachtoffers

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

 • Omvat
  Standbeeld Paster Pype

 • Is deel van
  Oostende


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Petrusplein en Sint-Paulusplein [online] https://id.erfgoed.net/themas/6982 (Geraadpleegd op )