Geografisch thema

Kapellestraat

ID
7095
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7095

Beschrijving

Elleboogvormige straat van de Westernieuwweg-Zuid tot de Oostendse Steenweg. Ontsluit aldus de dorpskom noordwaarts naar de verbindingsweg Brugge-Oostende. Tot derde kwart van de 20ste eeuw gekend als Dorpsstraat. Huidig tracé pas vanaf de 18de eeuw, zoals aangeduid op Ferrariskaart (1770-1778), vermoedelijk in aansluiting met de aanleg van de Oostendse Steenweg in 1765. Toen enkel bebouwing ter hoogte van de dorpskom, in aansluiting met de huidige Kerkhofstraat. In 1854 wordt op de noordoostelijke hoek met de Westernieuwweg-Zuid de Sint-Antoniuskapel opgetrokken, heropgebouwd in 1996. De historische dorpskern rond de kerk is beschermd als dorpsgezicht bij Ministerieel Besluit van 19/01/1993.

De Kapellestraat en de bebouwing erlangs is grotendeels in dit dorpsgezicht opgenomen, met name vanaf de Westernieuwweg-Zuid, met inbegrip van de Sint-Antoniuskapel, tot de bebouwing in het deel noordwaarts richting Oostende Steenweg (nummers 32-40). De straat is deels geasfalteerd, deels gekasseid ter hoogte van de dorpskom. Oudste bebouwing bestaat uit rijhuizen, veelal breedhuizen tot twee bouwlagen onder pannen zadeldaken (nok evenwijdig aan de straat) daterend uit de eind 19de-begin 20ste eeuw. Vaak sterk gerenoveerd met nieuwe parementen en schrijnwerk, zie nummer 34, nummer 40 met geschilderd parement. Enkele huizen in noordelijk deel van de straat zijn voorzien van deels verharde voortuinen. Nummers 18 en 28 getypeerd door lijstgevels op vlak gecementeerde sokkel, nummer 18 beraapt parement met siersluitstenen, nummer 28 gecementeerd en voorzien van rode schijnvoegen; beide met deels vernieuwd schrijnwerk. Nummer 38 voormalig dieper gelegen vernieuwde boerenarbeiderswoning met muur aan de straat, nu grondig vernieuwd. In het deel van de Kapellestraat noordwaarts naar de Oostendse Steenweg toe is de oostzijde bebouwd met losstaande woningen in omgevende tuin, voornamelijk daterend uit de tweede helft van de 20ste eeuw als uitbreiding van de kleine historische dorpskern.


Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SNAUWAERT L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke en deelgemeenten Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Sint-Antoniuskapel

 • Omvat
  Stadswoning

 • Is deel van
  Houtave


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Kapellestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/7095 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.