Geografisch thema

Gentsestraat

ID: 7424   URI: https://id.erfgoed.net/themas/7424

Beschrijving

Van het Plein naar de Gentsesteenweg. Oudste vermelding gaat terug tot 1308 als: "In vico qui dicitur vicus Gandensis", de straat kende toen evenwel een enigszins ander verloop. De Gentsestraat werd in de 17de eeuw verlegd met de bouw van de citadel. In de 18de en de eerste helft van de 19de eeuw volgde de straat het tracé van de huidige Vaartstraat en de Harelbeeksestraat. De huidige aanleg dateert uit het einde van de 19de eeuw, met het dempen van de stadsgrachten en slopen van de stadspoorten (1860-1891) en de afbraak van de 16de-eeuwse Gentpoortmolen. Van 1908 tot 1958 liepen hier de sporen van de buurttram. Heden bestaat de oostelijke gevelwand volledig uit nieuwbouw. De westelijke gevelwand wordt getypeerd door de typische bebouwing uit het einde van de 19de eeuw en begin van de 20ste eeuw. Burger- en herenwoningen van drie à vijf traveeën en twee à drie bouwlagen.

VAN HOONACKER E., duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 1986, p. 138-139.


Bron     : WVL5
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Burgerwoning van 1889

 • Omvat
  Herberg

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis ontworpen door E. Van Hoecke-Peeters

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Is deel van
  Kortrijk

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gentsestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/7424 (Geraadpleegd op 16-01-2021)