Geografisch thema

Handboogstraat

ID
7440
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7440

Beschrijving

Van de Leiestraat naar de Guido Gezellestraat. Aan zuidkant lag de koninklijke burcht (gesloopt tussen 1394-1415), cf. in de 15de-17de eeuw "Oude Casteelstrate". In 1537 ook "Oude Pelderinstraete", naar de schandpaal van het kasteel op hoek met Konventstraat (nog aanwezig in 1680). In de 16de tot de 18de eeuw ook z.g. "Wereltstraetkin", naar brouwerij "De Werelt". In de 17de-18de eeuw ook "Fonteijnstraete". Naam "Handboogstraat" vanaf 1795, definitief vanaf 1815, naar de gelijknamige herberg, voormalig gildehof van Sint-Sebastiaan, vernield in 1944. Voorheen tweezijdige bebouwing o.m. brouwerij Tack. De huizen tegen de Leie werden beschadigd in 1944 en de laatste huizen werden gesloopt in 1953 voor de aanleg van de Verzetskaai met parkeerplein. De bebouwing gaat terug tot de middeleeuwen; zo was er een steen ter hoogte van het vroegere hoekhuis "Café Au Pont de la Lys" (hoek met Leiestraat), cf. kelder. Tweede steen in begin van Handboogstraat. In oorsprong meerdere panden met trapgevels, o.m. één met zijtrapgevel (huis van de eerste secretaris van de Berg van Barmhartigheid) gesloopt voor woonhuizen nrs. 22-30, cf. foto van ca. 1890. De gebouwen van de Berg van Barmhartigheid strekten zich tot in het begin van de 20ste eeuw uit tot in de Handboogstraat. Oudst bewaarde panden, nr. 4 van 1661; nr. 20 en de poort links ervan waarschijnlijk uit de 18de eeuw, en nr. 16 met 19de-eeuwse lijstgevel; voorts voornamelijk appartementsgebouwen.

DESPRIET P., 2000 jaar Kortrijk, Kortrijk, 1990, p. 289.
VAN HOONACKER E., duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 1986, p. 175-176.


Bron     : WVL5
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing

 • Omvat
  Opslagplaats

 • Omvat
  Poort van voor 1740

 • Omvat
  Stadswoning met trapgevel gedateerd 1661

 • Is deel van
  Kortrijk


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Handboogstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/7440 (Geraadpleegd op 17-06-2021)