Geografisch thema

Sint-Janslaan

ID
7527
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7527

Beschrijving

Van de Wijngaardstraat naar de Spoorweglaan. Van de middeleeuwen tot in het midden van de 19de eeuw was de Sint-Janslaan een wandelweg met aan de oostkant de stadsgracht en aan de westkant arbeidershuizen van één bouwlaag, cf. Sanderus (1641), en C. Cierckens (1822). In 1858 stadsgracht deels gedempt, enkele jaren later volledig gedempt. Vervolgens aanleg van de laan, in 1866 genaamd Sint-Jansvestinglaan, later huidige benaming.
Ter hoogte van Wijngaardstraat voorheen het schuttershof van de gilde van de Bosseniers of de Sint-Barnabasgilde van karabijnschieters en artilleristen (cf. Wijngaardstraat).
Westwand heden sterk bepaald door monumentale gebouwen o.m. nrs. 12-16, voormalig Provinciaal Technisch Instituut (1899); nr. 6 complex van ACW naar ontwerp van D. Jaspaert van 1992-1995 (cf. Wijngaardstraat); nr. 10 gebouw van de christelijke mutualiteiten van 1973, naar ontwerp van P. Felix en op hoek met Wijngaardstraat bankfiliaal naar ontwerp van P. Robbrecht en H. Daem van 1990 (cf. Wijngaardstraat).
Oostelijke gevelwand gekenmerkt door talrijke naoorlogse winkels en magazijnen: nr. 5 winkel en magazijn op begane grond waarboven twee appartementen naar ontwerp van P. Gits, 1945; nr. 13, bedrijfsgebouw met magazijn, gebouwd in 1945 naar ontwerp van P. Scherpereel (Kortrijk); nr. 15 magazijn met drie appartementen boven, naar ontwerp van W. Destrebecq van 1945; nr. 17 magazijn met twee appartementen naar ontwerp van Vandenberghe van 1944. Nr. 9 gesigneerd Jos. Tesse en nr. 11 Roger De Budt (Kortijk) beide voorbeelden van naoorlogse architectuur; ernaast nr. 7 appartementsgebouw gesigneerd J. RODENBACH ARCHITECT KORTRIJK. Soms gaat het om verbouwingen van oudere kernen, cf. nr. 29 verbouwing van huis met magazijn naar ontwerp van P. Monnier (?), (Gent) van 1941. Tevens beperkte getuigenissen van oudere bebouwing: o.m. nr. 25-27 van 1903.

STADSARCHIEF KORTRIJK 215, 110/45; 215, nr. 276/45; 215, nr. 4/45; 215, nr. 357/44; 215, nr. 5473 (of 3190); 215, nr. 13157 (of 82/1941).
DE KOONING M., DE MEYER R., Facetten 3, Kortrijk 1990-2000 projecten voor een stad.
Konfrontaties in Moderne Architectuur. Een "promenade" in en rond Kortrijk, Kortrijk, 1990, p. 76.
VAN HOONACKER E., duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 1986, p. 444-445.


Bron     : WVL5
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Provinciaal Technisch Instituut

  • Is deel van
    Kortrijk


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Janslaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/7527 (Geraadpleegd op 13-06-2021)