Geografisch thema

Langstraat

ID: 7913   URI: https://id.erfgoed.net/themas/7913

Beschrijving

De Langstraat behoort tot het historisch stratenpatroon van dorp. Zij leidt in het oosten naar de Maas en in het westen naar het Ven en de heide. Het belang en de functie van de Langstraat blijkt onder meer uit de naam Veestraat, die ze in de 17de eeuw nog droeg. Daarlangs leidden de boeren immers hun vee naar het Elense deel van het Ledebos, later gedegenereerd tot de Schootsheide. Het gedeelte tussen de Rijksweg en de splitsing Langstraat/Zandstraat vormde voorheen het gehucht Het Eind, aldus genaamd omdat hier de bebouwing aan de westelijke zijde van het dorp eindigde, op de hoek met de Rijksweg, die hier het tracé van de Romeinse heirbaan volgt. Aan de overzijde van de heirbaan begon de heide.

Hier bevond zich het oude gemeentehuis, dat thans door een recent is vervangen.

 • Monument van W.O.I, op de hoek met de Zandstraat.

Bron     : Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Alleenstaande dorpswoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Interbellumwoning

 • Omvat
  Kleine hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Oorlogsmonument

 • Omvat
  Pastorie van de Sint-Pietersparochie

 • Omvat
  Sigarenfabriek

 • Is deel van
  Elen

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Langstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/7913 (Geraadpleegd op 15-01-2021)