Geografisch thema

Sint-Michielsstraat

ID
8142
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8142

Beschrijving

De Sint-Michielsstraat maakt deel uit van een oorspronkelijk veel langere straat, die de huidige Muntstraat met de Naamsestraat verbond en reeds in 1523 vermeld werd als “’s Meyersstraat”, naar het op de plaats van het huidige Maria-Theresiacollege gesitueerde goed van burgemeester of meyer Lodewijk Pynnock. “Jezuïetenstraat” genoemd sinds de vestiging van de jezuïeten in 1595 op de plaats van het huidige Maria-Theresia- en Veteranencollege. In de Franse Periode aangeduid als “rue Charlier” en even later, na de aanleg van het Hogeschoolplein (1807-1812), Sint-Michielsstraat, naar de gelijknamige kerk op de Naamsestraat.

Het straatbeeld wordt volledig gedomineerd door de gevelwand van het Maria-Theresia-/ Veteranencollege, heden faculteit Godgeleerdheid. Aan de overzijde resteren van de basisbebouwing enkel nog de achterzijde van het Sint-Annacollege (Naamsestraat 37) en de nummers 13 en 15, twee 19de-eeuwse woningen in baksteen met verwerking van blauwe hardsteen en zandhoudende kalksteen met respectievelijk drie en twee traveeën en drie en twee bouwlagen.


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

  • Omvat
    Barokpoort

  • Omvat
    Maria-Theresia- en Veteranencollege

  • Is deel van
    Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Michielsstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8142 (Geraadpleegd op )