Geografisch thema

Kaboutermansstraat

ID: 8242   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8242

Beschrijving

De Kaboutermansstraat - een verbastering van de reeds in 1278 vermelde Boutersemstraat - is een lange straat die de Goudsbloemstraat verbindt met de veel hoger gelegen Remyvest. Het straatbeeld wordt voornamelijk gekenmerkt door lange rijen van laat 19de-eeuwse arbeiderswoningen en recente rijwoningen, door de rij garageboxen in het begin van de straat, met aansluitend de bakstenen tuinmuur van het klooster van de broeders van Liefde (Brusselsestraat 141A-141) en door het tot aan de Kaboutermansstraat uitgebouwde Camillo Torres-studentenhome (Brusselsestraat 165). De panden Kaboutermansstraat 76 en 80 tot en met 90 maken deel uit van van de wijk rond de Gijzelaars- en Tolhuizenstraat, die rond 1930 gebouwd werd in opdracht van de Samenwerkende Maatschappij voor de Huisvesting.


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kaboutermansstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8242 (Geraadpleegd op 27-11-2020)