Geografisch thema

Zandstraat

ID
8354
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8354

Beschrijving

Straat begint bij de Gistelse Steenweg en loopt door tot in Jabbeke. Aangelegd op de "Hoge Dijken", een verheven zandrug die de streek, ten tijde van de overstromingen van de derde tot de zesde eeuw, tegen het zeewater beschermde. Oorspronkelijke naam Oudenburgweg, in gebruik tot het einde van de 18de eeuw. Belangrijke verkeersas in de Romeinse tijd (maar wellicht ouder van oorsprong) gesitueerd langs de toenmalige kustlijn tussen Oudenburg over Brugge naar Aardenburg. Het bewijs hiervoor blijkt uit de grote dichtheid aan archeologische relicten. Bewoningssporen uit de Karolingische en de Romeinse periode werden langs de Zandstraat aangetroffen tijdens de opgravingen in 1995-1997. Tijdens opgravingen in 2000 werden drie prehistorische concentrische cirkels gevonden. De aangetroffen graven dateren uit de Romeinse periode.

Tot voor de aanleg van de expresweg in 1973-1974 waren tal van gronden onbebouwd. Deze gronden hoorden bij de refuge zie Zandstraat nummer 148.

Huidig straatbeeld is fasengewijs tot stand gekomen. Grote bouwactiviteit rond de jaren 1900, 1920 en 1930. Er zijn grote schaalverschillen vast te stellen. De woningen van twee traveeën en een à twee bouwlagen in vereenvoudigde historiserende of modernistische stijl in contrast met de alleenstaande villa's die vooral cottage-elementen vertonen. De kleinschalige woningen zijn meestal opgevat als eenheidsbebouwing zie nummers 223-227 van 1899, nummers 249-251 van 1907. Straatgedeelte voorbij Grote Moerstraat met grote villa's zie nummer 623 zogenaamd villa "Eickenbosch", nummer 627.

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 2/1899, nr. 3/1907.
 • HILLEWAERT B., Activiteitenverslag 2000, onuitgegeven nota.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 239.
 • VAN EYGEN N., De Brugse hofbouw, 1961, p. 49.
 • VAN OUTRYVE D' YDEWALLE, Beschrijving der gemeente St. Andries, 1930, p. 13, p. 44-45.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Vanwalleghem A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Alleenstaand burgerhuis van 1933

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis van 1936

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Drukkerij Geerardijn

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van dorpswoningen van 1904

 • Omvat
  Interbellumwoning met maalderij

 • Omvat
  Kasteel Koude Keuken

 • Omvat
  Klooster

 • Omvat
  Landhuis in eclectische stijl

 • Omvat
  Molenaarswoning

 • Omvat
  Rij burgerhuizen van 1935

 • Omvat
  Samenstel van stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoningen van 1912

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa Bloemhof

 • Omvat
  Vrouwengevangenis

 • Is deel van
  Sint-Andries


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Zandstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8354 (Geraadpleegd op )