Geografisch thema

Kattenberg

ID
8466
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8466

Beschrijving

Straat met oud tracé, zie de Ferrariskaart. Noordelijke zijstraat van de as Kwademeer-Bergenstraat-Brasel. Wijk "Kattenberg": een sociale woonwijk van ongeveer 121 woningen, gebouwd in verschillende fasen in het derde kwart van de 20ste eeuw in opdracht van de Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting; het geheel werd aangelegd in een beboste omgeving van naaldhout met nog aanwezige sporen van heide en zandduinen.

Diverse woonhuistypes naar ontwerp van enkele architecten. Noemenswaardig zijn de woningen van de Klimopstraat (nummers 1-32), van circa 1966, naar ontwerp van E. Wauters. Aanvankelijk werd, na een grondige terreinopmeting, door voormeld architect een urbanisatieplan opgemaakt voor een volledige wijk dat rekening hield met de bestaande niveauverschillen. Enerzijds voorzag het plan in een afwisselende groepering van twee types van eengezinswoningen namelijk patiowoningen (één bouwlaag) en rijwoningen (twee bouwlagen). Anderzijds werd in de heuvelachtige noordoostelijke hoek van het terrein hoogbouw voorzien, drie appartementsblokken van vier tot vijf bouwlagen en enkele gemeenschappelijke voorzieningen. Uiteindelijk werden enkel de woningen in de Klimopstraat uitgevoerd.

Onpare zijde met vijf blokken van elk drie patiowoningen van één bouwlaag, gegroepeerd aan weerszijden van twee doodlopende zijstraatjes, uitgezonderd het laatste blok met inkom aan de Berkestraat. Pare zijde met twee reeksen rijwoningen van twee bouwlagen; de achtergevels grenzen aan een groenzone. Alle met plat dak. Donkerbruine mangaansteen in kruisverband, garages en sommige muurpartijen witgeschilderd. Rechthoekige houten ramen en deuren. Gekoppelde garages.

  • Architectuurarchief Vlaanderen, fonds E. Wauters, zonder nummer.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2004


Relaties

  • Omvat
    Dokterswoning

  • Omvat
    Leerlooierij

  • Is deel van
    Dessel


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kattenberg [online] https://id.erfgoed.net/themas/8466 (Geraadpleegd op 24-01-2021)