Geografisch thema

Kasteelstraat

ID
8631
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8631

Beschrijving

Centrumstraat in zijn huidige vorm aangelegd in 1875 als rechte verbinding tussen de dorpskern en het station aangelegd in 1868-71 op de spoorlijn Zelzate-Eeklo. Zogenaamd naar het "Kasteel van Assenede" waarvan de oudste bronnen opklimmen tot de 16de eeuw. Door recent archeologisch onderzoek kon de bouwhistoriek achterhaald worden. Het imposant vroeg-renaissancekasteel werd opgetrokken door Andries Andries, heer van Wakken, grootgrondbezitter en initiatiefnemer van de inpolderingen in het begin van de 16de eeuw, als buitenverblijf of "huis van Plaisance" en was vergelijkbaar met het Gentse Prinsenhof. Eind 17de eeuw werd het kasteel verlaten en grotendeels gesloopt. De brede omgrachting bleef tot1865 bewaard. Op de site werd toe een nieuw herenhuis opgericht, dat slecht recent gesloopt werd. Een imposante bomenrij en hek sluit thans het braakliggend terrein af waar de gemeente haar nieuwe administratieve centrum plant. Het straatbeeld wordt nog grotendeels bepaald door een laat 19de-eeuwse bebouwing.

 • BAETE F. - DE DECKER S.- DE VLEESSCHAUWER M., Het ‘Prinsenhof’ van Assenede, in De Twee Ambachten, X, 1, 2002, p. 7-69.
 • DIERICKX C., Sporen door de Twee Ambachten… sprokkels over het ontstaan en het verdwijnen van spoorlijn 55 (Zelzate - Eeklo), in De Twee Ambachten, VIII, 1, april 2000, p. 24-49.

Bron     : -
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Drie rijkswachtershuizen

 • Omvat
  Spoorwachtershuis

 • Omvat
  Twee dorpswoningen

 • Omvat
  Twee gekoppelde interbellumwoningen

 • Is deel van
  Assenede


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteelstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8631 (Geraadpleegd op )