Geografisch thema

Bossuytlaan

ID
8767
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8767

Beschrijving

Loopt van het Gaston Roelandtsplein naar de Vossensteert met een licht gebogen tracé. De naam verwijst naar Urbain Bossuyt (1881-1958), toenmalige eigenaar van het kasteeldomein Zevecote. Het eerste, rechte stuk is de vroegere Dreef van het kasteel Zevecote, en staat duidelijk weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). In 1929 verkavelt Urbain Bossuyt een groot deel van zijn domein en laat er de Bossuytlaan en omliggende straten Vrijheidstraat, Wagnerstraat, Peerdenstraat en Daverlostraat aanleggen. De Gemeneweidebeek wordt overwelfd en een bocht ervan ter hoogte van de huidige Sint-Kristoffelstraat, op de plaats waar later de kerk zou komen, rechtgetrokken. De vroegere kasteeldreef wordt verhard en de aanpalende bouwgronden verkocht. Het bouwen van de huizen gebeurt volgens strikte bouwverordeningen van 1928, waarbij de huizen vijf meter achter de rooilijn moesten worden ingeplant. Enkel alleenstaande of koppelwoningen zijn toegelaten. Het resultaat is een straat met een residentieel karakter.

Oorspronkelijk ook nijverheidsfunctie, zie nummer 30 het voormalig margarinefabriekje van de familie Hinnekens. Tot op heden nog handelsfunctie, zie woningen aan het kruispunt Vossensteert / August Derrestraat / Sint-Kruisstraat.

Al dan niet gekoppelde huizen illustreren de eclectische, historiserende en modernistische stijl. Tot op heden worden er tegen de wachtgevels nieuwe woningen gebouwd. Kleinere woningen situeren zich in het begin en einde van de straat, onder meer zie nummers 80-82.

 • Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen collectie Karel Mestdagh, nummer 24.
 • Stadsarchief Brugge, Gemeentearchief van Assebroek, nummer 1061, nummer 1230.
 • BRUYNEEL G., De start van de zusterschool in de Schoolstraat te Assebroek, in Arsbroek, 2002, p. 38-64.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 33.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis Cosy Corner

 • Omvat
  Burgerhuis Het Hollands huis

 • Omvat
  Burgerhuis Onze rust

 • Omvat
  Burgerhuis Onzen Droom

 • Omvat
  Burgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Burgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Burgerhuizen naar ontwerp van Edward Schelstraete

 • Omvat
  Burgerwoningen

 • Omvat
  Directeurswoning

 • Omvat
  Gekoppelde burgerhuizen

 • Omvat
  Gekoppelde villa's

 • Omvat
  Kasteel Zevekote

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa Rozenhof

 • Is deel van
  Assebroek


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bossuytlaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/8767 (Geraadpleegd op 19-06-2021)