Geografisch thema

Prins Karellaan

ID: 8806   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8806

Beschrijving

De straat verbindt met een licht knik de Astridlaan met de August Derrestraat en is aangelegd in de jaren 1920. De naam is een eerbetoon aan Prins Karel (1903-1983) die tussen 1944 en 1950 als regent over België regeert.

Woonstraat met overwegend huizen uit de jaren 1920-1950. Het begin van de straat wordt aan beide zijden gekarakteriseerd door eenheidsbebouwing met voortuintjes. Nummers 2-32, gerealiseerd circa 1942, hebben roodbakstenen voorgevels met eenvoudige muuropeningen en gekoppelde deuren en dakkapellen. Nummers 9-23, daterend van circa 1950 en opgetrokken volgens spiegelbeeldschema, hebben gekoppelde voordeuren en voortuintjes afgesloten met bakstenen muren en buisleuningen. Het tweede deel van de straat heeft een meer residentieel karakter met vrijstaande woningen, grotendeels uit het Interbellum en de tweede helft van de 20ste eeuw. Nummer 34 met dieperliggende woning uit de jaren 1940 beslaat een ruim perceel tot aan de Astridlaan en heeft bakstenen toegangsportieken aan de Prins Karel- en Astridlaan.

 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 174.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Gekoppelde burgerhuizen

 • Omvat
  Gekoppelde villa's

 • Omvat
  Modernistisch burgerhuis met garage

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa in cottagestijl

 • Omvat
  Wijkkapel gewijd aan Maria

 • Is deel van
  Assebroek

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Prins Karellaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/8806 (Geraadpleegd op 19-01-2021)