Geografisch thema

Dampoortstraat

ID: 8854   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8854

Beschrijving

Van de Moerkerkse Steenweg naar de Damse Vaart-Zuid. De naam verwijst naar de nu verdwenen Dampoort. De stadspoort met uitweg naar Damme maakte deel uit van de stadsomwalling van 1297. De poort wordt in 1621 en 1691 herbouwd en gesloopt in 1871 (cf. Brugge 18nb, Dampoortkwartier). Het licht hoekig verloop van het eerste straatdeel volgt het tracé van de voormalige buitenvesten met bastions, aangelegd in de 17de eeuw. Het tweede, rechte stuk paalt aan het afleidingskanaal, het Zuidervaartje (cf. infra).
De weg staat getekend op kaarten uit de 17de en 18de eeuw en in de Atlas der Buurtwegen (circa 1845). Ter hoogte van nummer 1 aanzet van de oude "dreve van den Blaeuwen huuse" naar het "Blauw Kasteel" (cf. Blauwkasteelweg). Vóór 1841 Vestenstraat genoemd.
Tussen 1898 en 1980 tegenover het Zuidervaartje vestiging van de betonwerkerij H. De Clercq met nog een bewaarde betonnen loopbrug over het Zuidervaartje. Vanaf het begin van de 20ste eeuw tot de jaren 1960 geleidelijk aan volgebouwd met huizen van twee à vier traveeën en twee bouwlagen, meestal onder zadeldak. De oudste huizen bevinden zich in het begin van de straat (aan de oostkant) aansluitend bij de Moerkerkse Steenweg en bij het kruispunt met de Julius Delaplacestraat in de nieuwe wijk van het Dampoortkwartier (vanaf 1900). Sedert 1994 optrekken van appartementen op de gronden van de voormalige betonwerkerij. Hoofdzakelijk bewoning, bescheiden commerciële functie.

 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plattegronden Watering van Blankenberge, nummer 671.
 • CAFMEYER M.,Sint-Kruis, oud en nieuw, 1970, pagina 45.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 37.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Blekerij met directeurswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Drie gelijkaardige burgerhuizen

 • Omvat
  Eenheid van vier bel-etagewoningen

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Samenstel van negen stadswoningen en een café

 • Omvat
  Samenstel van vier bel-etage stadswoningen

 • Omvat
  Smidse en winkel ontworpen door M. Van Gheluwe

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning met garage

 • Omvat
  Stadswoning ontworpen door H. Cornille

 • Omvat
  Stadswoning van 1905

 • Omvat
  Stadswoning van 1924

 • Omvat
  Stadswoning van 1938

 • Omvat
  Stadswoning, gedateerd 1908

 • Omvat
  Stadswoning, gedateerd 1928

 • Omvat
  Twee gelijke stadswoningen

 • Omvat
  Twee stadswoningen van 1910

 • Omvat
  Vrijstaande tweegezinswoning uit 1910

 • Omvat
  Woonhuis met café Het Paradijs

 • Is deel van
  Sint-Kruis