Geografisch thema

Oostvesten

ID
9031
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9031

Beschrijving

Straat van de Bortierlaan tot de Grauwe Broedersstraat, enkel aan de westzijde bebouwd en aan de oostzijde gekenmerkt door het stadspark van Diksmuide.

In 1856 werden de Oostvesten geslecht, dit gedeeltelijk voor de aanleg van de spoorwegbedding Diksmuide-Veurne. Op het "Plan der Stad Dixmude" van 1885 vormen de Oostvesten en in het verlengde daarvan het "Drooghof" (nu een deel van Oostvesten) echte straten die reeds aan beide zijden bebouwd zijn, dit met uitzondering van een stukje bewaarde vestingen waarop de "Kattemolen", een houten staakmolen die in 1895 of 1901 werd afgebroken (de molenwal is deels bewaard in het huidige stadspark, zie Oostvesten zonder nummer, stadspark). De houten graanwindmolen van het 'Schependom' aan de Oostvesten, verdween reeds in 1868. Deze straten stonden bekend als armoedige buurten, deels tegen de oostelijke vestingen aangebouwd. Na de Eerste Wereldoorlog werd deze buurt gesaneerd. De rooilijn werd gedeeltelijk oostwaarts opgeschoven en enkel de huizen aan de westzijde werden heropgebouwd.

De gronden van weduwe Avanzo-Fredericq werden immers onteigend voor de aanleg van een nieuw park, ter vervanging van het oude "stadspark Bortier" (ter hoogte van de huidige Bortierlaan). De stad Luik verleende financiële steun voor de aanleg, dit op voorwaarde dat een monument werd opgericht ter herinnering aan de heldenmoed van het 12de Linieregiment van Baron Generaal Jacques.

De westzijde van de straat wordt gekenmerkt door een aanééngesloten bebouwing van eenvoudige huizen uit de jaren 1920, onder meer een aantal samenstellen van twee bouwlagen: nummers 1-2-3 met deels bewaard houtwerk en rolluikkasten, nummers 4-5-6-7, in sober spiegelbeeldschema met accentuering door de strekken van rode baksteen, en nummers 8-9 uitgewerkt met tuitgevels met vlechtingen.
De oostzijde van de straat wordt bepaald door het stadspark (zie Oostvesten zonder nummer, stadspark).

 • DEMOEN H., Het Diksmuidse van toen. Een verzameling beknopte historische gegevens, aangevuld met historische foto's en prentbriefkaarten, Brugge, 1984, p. 34.
 • DENEWET L., Solidariteit voor omgevallen molen te Diksmuide in 1824, in Mededelingenblad werkgroep West-Vlaamse Molens vzw, jg. 15, nr. 2, 1999, p. 96-98.
 • PIETERS R., De geschiedenis van Dixmude naar de beste oorkonden, Diksmuide, 1885 (kaart van 1885).

Bron: MISSIAEN H. & VANNESTE P. met medewerking van GHERARDTS F. & SCHEIR O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Missiaen, Halewijn
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Borstbeeld van geneeskundige Thomas Montanus

 • Omvat
  Gedenkmuur voor admiraal Ronarc'h en de Fusiliers Marins

 • Omvat
  Stadspark van Diksmuide

 • Is deel van
  Diksmuide


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oostvesten [online], https://id.erfgoed.net/themas/9031 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Diksmuide

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.