Geografisch thema

Sint-Pietersdijk (Damme)

ID
9236
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9236

Beschrijving

Lange weg met kronkelend tracé en oostwaarts verloop vanaf de kruising met de Oude Sluissedijk/ Vredestraat/ Dasseweg, grotendeels over het grondgebied van Moerkerke en Lapscheure. Volgt dijktracé als verderzetting van de Oude Sluissedijk, circa 1228 opgeworpen aan de zuidzijde van de Zwingeul en in de loop van de 13de eeuw verder oostwaarts aangelegd als Polderdijk-Brolozendijk-Maldegemse dijk. Deel op grondgebied van Damme behorend tot het oudste deel, als "Polderdijk" aangelegd om polderland te winnen (offensieve inpoldering) in het overstromingsgebied van het Zwin. Is grens tussen onder meer de Maldegemse polder ten zuiden en de Vijf Polders en de Grote Nieuwe Polder ten noorden; weergegeven op kaart van Pieter Pourbus (1561-1571). Tevens gelegen op grens van de z.g. Watering Stampershoek en Watering Sint-Jobspolder. De naam van de dijk doet vermoeden dat de aanleg bekostigd wordt door de Gentse Sint-Pietersabdij. Nadat het gebied ten noorden in de 16de eeuw -tijdens de Tachtigjarige Oorlog- om strategische redenen onder water wordt gezet, wordt de Sint-Pietersdijk in 1611-1612 heraangelegd ter beveiliging tegen nieuwe overstromingen, samen met de aanleg van de Zeedijk en de Groenendijk, zie noordoostwaartse afsplitsing richting Lapscheure. Schaarse hoevebebouwing op grondgebied van Damme.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XIV, Brugge, 1933, kolom 776-778.

Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Sint-Pietersdijkhoeve

  • Is deel van
    Damme

  • Is gerelateerd aan
    Sint-Pietersdijk (Lapscheure)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Pietersdijk (Damme) [online], https://id.erfgoed.net/themas/9236 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Damme

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.