Geografisch thema

Sint-Lenardsstraat

ID
9567
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9567

Beschrijving

Hoofdstraat in het centrum van Dudzele. Loopt van het Dorpsplein naar de Damse Steenweg met kronkelend en hellend verloop. Loopt van het Dorpsplein naar de Damse Steenweg met kronkelend en hellend verloop. Circa 1895 werd de straat rechtgetrokken, circa 1968 verbreed. Oorspronkelijke naam Kerkstraat wordt na de fusie gewijzigd in de huidige naam. Deze verwijst naar de verering van de heilige Leonard of Lenard in de parochiekerk van Dudzele. Verschillende functies aanwezig zowel woon-, onderwijs-, religieuze als commerciële functies. Laatst genoemde bijna volledig verdwenen.

Dominante aanwezigheid van de Sint-Pietersbandenkerk (zie Sint-Lenardsstraat nummer 47). Het einde van de straat paalt aan het kerkhof. Basisbebouwing bestaat uit aaneengesloten bebouwing en is fasegewijs tot stand gekomen. Oudste bebouwing gaat terug tot de 17de-18de eeuw cf. nummer 37. Op een kaart van 1713 met weergave van de dorpskern van Dudzele weergegeven als een schaars bebouwde straat. Op de kaart van Ferraris (1770-1778) weergegeven als een dichtbebouwde hoofdstraat van het dorp Dudzele. Dezelfde situatie vinden we terug op een eind 18de-eeuwse-begin 19de-eeuwse kaart.
Grote bouw- en verbouwactiviteiten vanaf 1900 na het rechttrekken van de straat circa 1895.
Op het einde van de straat schaars bebouwd met aanwezigheid van villa uit de jaren 1950 gebouwd op de voormalige site van het zogenaamde "Goed van Gramez", een omwalde kasteelhoeve voor het eerst vermeld in 1447, waarvan de omwalling deels is behouden.

 • Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen watering Blankenberge, nummer 1416/LI; Kaarten en plannen Mestdagh, nummers 300A, 320, 391, 398, 402.
 • COORNAERT M., Dudzele en Sint-Lenaert, 1985, p. 592, nummer 713, p. 523, nummer 217.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 196.

Bron     : Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2006


Relaties

 • Omvat
  Bibliotheek en museum

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van herberg De Klokke en dorpswoning

 • Omvat
  Gemeentehuis en tramstatie

 • Omvat
  Gemeentehuis van Dudzele

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Pietersbanden met kerkhof en westbouwruïne Sint-Leonarduskerk

 • Omvat
  Postkantoor

 • Omvat
  Sint-Gregoriusschool

 • Is deel van
  Dudzele


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Lenardsstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9567 (Geraadpleegd op 13-06-2021)