erfgoedobject

Sint-Gregoriusschool

bouwkundig element
ID
79710
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79710

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Gregoriusschool
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Dudzele
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Gelegen in het dorpsgezicht "Dudzele centrum" (Koninklijk Besluit van 21/08/1979). Schoolcomplex "Vrije basisschool de Lenaard", gelegen op de hoek van de straat Stokerij, bestaat nu enerzijds uit een gebouw met administratieve functies en anderzijds uit de klaslokalen. Gebouwd naar aanleiding van de schoolstrijd. Amaat Vyncke, onderpastoor van Dudzele, nam initiatieven voor de oprichting van de zogenaamde "Sint-Gregoriusschool", een meisjesschool. In 1888 werd de school overgenomen door de zusters van Heule.

Gebouwen zijn fasegewijs tot stand gekomen. Eerste fase circa 1879 met de bouw van een schoolgebouw en bijhorend huis voor de onderwijzeressen. Het huis telde één bouwlaag en werd na 1888 opgetrokken met een bouwlaag en kreeg haar huidig uitzicht. In 1896 uitbreiden met een kloostergebouw. Uitbreiden met klassenvleugels circa 1898, 1908. Latere uitbreidingen in 1953. In 1967 bouwen van een nieuwe turnzaal die tevens dienst deed als feestzaal en een nieuwe klas voor de kleuterafdeling.

Woning met administratieve functies van 1879, in twee fasen tot stand gekomen. Dubbelhuis met voortuin afgesloten met laag bakstenen muurtje onder arduinen dekplaat, volgens oude foto's oorspronkelijk voorzien van een hoge muur aan de straatzijde. Breedhuis onder zadeldak gevat tussen twee trapgevels opengewerkt met rondboogvensters in de top. Bekronende dakruiter. Verankerde gele baksteenbouw in combinatie met rode baksteen voor de geblokte omlijsting en rondboognis met beeld van Maria met Kind. Bewaard schrijnwerk, op de verdieping voorzien van een mok. Toegang tot het voormalig bijhorend klooster via een inkomtravee onder lessenaarsdak met rechthoekige deur in spitsboognis met Sint-Gregorius.

Klaslokalen bestaande uit een hoofdgebouw onder schilddak en een lagere aanbouw. Typerende grote muuropeningen met bewaard schrijnwerk.

 • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Nota, 08/02/2006.
 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: mutatieschetsen, Dudzele, 1879/5, 1896/9, 18898/3, 1908/6, 1921/1, 1930/20, 1953/30, 1967/22, 1997/18.
 • SNAUWAERT E., Honderd jaar zusters van Liefde te Dudzele, 1888-1988. Van Sint-Gregoriusschool tot de Lenaard, 1988, p. 7.

Bron     : Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Dudzele

 • Is deel van
  Sint-Lenardsstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Gregoriusschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79710 (Geraadpleegd op )