Geografisch thema

Onder de Toren

ID
9590
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9590

Beschrijving

Vanouds belangrijkste straat en tevens marktplein in de dorpskern van Lissewege. Loopt van de Willem van Saeftingestraat naar de Jakob Reyvaertstraat met een recht, gekasseid tracé. Typische Frankische aanleg in de vorm van een driehoek. Op een kaart van 1724 aangeduid met de naam "Plaetse van Lisseweghe". Ook gekend onder de naam "Markt" gewijzigd in de huidige na de fusie in 1970 met Brugge. Naam slaat op straat en grosso modo driehoekig plein aan de voet van de kerk. Vóór nummers 5-6 een gekasseid pleintje waarop oorspronkelijk een gedenkzuil met vrijheidsboom (geveld in 1956) voor de slachtoffers van de beide wereldoorlogen. In de jaren 1990 krijgt de gedenkzuil een nieuwe locatie aan de kerkhofmuur, in de plaats komt een beeld van Willem van Saeftinge. Centraal op het pleintje staat een linde.

Huidig straatbeeld is fasegewijs tot stand gekomen. Staat weergegeven op diverse historische kaarten. De oudste kaart, daterend uit de tweede helft van de 17de eeuw, geeft een rudimentair beeld van de kerk en bebouwing op de hoek met de Walram Romboudtstraat. In het begin van de 18de eeuw ook bebouwing op de hoek met de Jakob Reyvaertstraat en aanwezigheid van het "Oostenrijks Comptoir" (zie Onder de Toren nummers 5-6). Vanaf tweede helft van de 18de eeuw grotere bouwactiviteit. Op een kaart van 1859 is de westzijde van het plein volledig ingenomen door aaneengesloten bebouwing. Het huidig uitzicht van deze gevelrij is het resultaat van bouw- en verbouwactiviteiten in de jaren 1930.

 • Rijksarchief Brugge, Collectie kaarten en plannen, nummer 589, nummer 1091, nummer 1443; Kaarten en plannen Mestdagh, nummer 760, nummer 785.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 154.

Bron     : Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Arduinen gedenkzuil

 • Omvat
  Bronzen standbeeld van Willem van Saeftinge

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dorpscafé

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Handelshuis Het Oostenrijks Comptoir

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Opgaande linde als herdenkingsboom

 • Omvat
  Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking

 • Omvat
  Sint-Jacobshuis

 • Is deel van
  Lissewege


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Onder de Toren [online] https://id.erfgoed.net/themas/9590 (Geraadpleegd op )