Geografisch thema

Henri Victor Wolvensstraat

ID
9614
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9614

Beschrijving

Behoort tot Zeebrugge-Voorhaven(-Oost).

De straat, een zijstraat van de Kustlaan, loopt als geasfalteerde rijweg op de oostelijke havendam van Zeebrugge-Voorhaven-Oost. De straatnaam verwijst naar de Brusselse schilder Henri Victor Wolvens (1896-1977), die vanaf 1930 in Brugge woonde en wiens meest bekende schilderij "Havendam te Zeebrugge" in het Groeningemuseum te Brugge is bewaard.

De Oostdam is de zeewaarts uitlopende havendam met een lengte van 4.000 meter. Het meest zuidelijke deel van de havendam paalt ten oosten aan de Baai van Heist, een gebied van ongeveer 50 hectare strand, duin, slik en schor met een zeer dynamisch en veranderlijk landschap dat voortdurend herkneed wordt door zee en wind. In de west-oksel van de Oostdam ligt het Brittanniadok (zie Paul Jean Claysstraat). Halverwege de Oostdam bevindt zich een schiereiland met een oppervlakte van 45 hectare, gewonnen op de zee, aangelegd door Distrigas voor de L.N.G.-terminal (Liquified Natural Gas), omvattende een aanleghaven voor tankers, opslagplaatsen en een hervergassingsfabriek. Aanleg gestart op 1 juni 1979 en voltooid op 1 juli 1985. Ten noorden van het schiereiland loopt in westelijke richting een beschermingsdijk waarachter de aardgasschepen liggen, geconstrueerd tussen 1981 en eind 1985. Na het schiereiland maakt de oostelijke havendam een draai in noordwestelijke richting, tot aan de havengeul, zogenaamd Pas van het Zand. Op dit tweede deel van de dam werden tussen 1983 en 2003 25 windturbines geplaatst.

 • BALLEGEER J., Praatjes bij straatjes, in Rond de Poldertorens, jaargang 45, nummer 4, 2003, p. 146.
 • De methaanterminal van Zeebrugge, s.d.
 • Haven Zeebrugge. Informatieboek, Brugge, 1982, p. 49.
 • Het windturbinepark in de voorhaven van Zeebrugge, Brussel, Ministerie voor Openbare Werken, sine dato
 • SIMOEN R., Technische infrastructuur, in Brugge en de zee, 1982, p. 299.
 • THIBAUT DE MAISIERES C., LEGEIN G., De zeemacht te Zeebrugge sinds W.O.-II, in Kontaktblad Gidsenbond Brugge & West-Vlaanderen, jaargang 16, nummer 6, 1995, p.  23-24.
 • www.aspiravi.be

Bron     : Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Lichtopstand

 • Is deel van
  Zeebrugge


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Henri Victor Wolvensstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9614 (Geraadpleegd op )