Geografisch thema

Lisstraat

ID: 9621   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9621

Beschrijving

Behoort tot het gehucht Zwankendamme.

Loopt van de Lisseweegse Steenweg naar de Zwankendammestraat. De benaming van deze straat vóór de fusie van Zwankendamme met Zeebrugge in 1932 was de Draailaan. De huidige naam verwijst naar de aan de waterkanten en in de moerassen veel voorkomende plant.

Korte, kromme straat, die vertrekt bij de overbouwde doorrit van de woning Lisseweegse Steenweg nummer 120-122. De straat is deels ontstaan op een ouder (onbebouwd) tracé dat reeds op een kaart van Ph. Vandermaelen (1846-1854) staat afgebeeld. De huidige bebouwing dateert echter pas van 1925 en maakt deel uit van de toen naar een ontwerp van de Brusselse architect Camille Damman aangelegde tuinwijk voor de arbeiders van de glasfabriek (zie Lisseweegse Steenweg nummer 52).

  • SCHOUTEET A. 1977: De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 134.

Bron     : Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2006


Relaties

  • Omvat
    Samenstel van dorpswoningen

  • Omvat
    Samenstel van meergezinswoningen in cottagestijl

  • Is deel van
    Zeebrugge

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lisstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9621 (Geraadpleegd op 18-01-2021)