waarneming

Hamont-Achel Brouwersstraat

archeologisch element
ID
980014
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980014

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek leverde volgende resultaten op: onder een ophogingslaag uit de Nieuwe Tijd bevonden zich paalkuilen, kuilen, een uitbraakspoor en een vermoedelijke greppel uit de Late Middeleeuwen. Voorts registreerde men restanten van een 19e eeuwse muur. Men zamelde één scherf in. Het betrof een klein wandfragment grijsbakkend gedraaid aardewerk.

Volgend op de proefsleuven werd een vlakdekkende opgraving (509m²) uitgevoerd aan de hand van twee werkputten met respectievelijk twee en drie niveaus. Er werden in totaal 87 sporen aangetroffen waarvan de meeste kuilen en paalkuilen zijn. Deze hebben vermoedelijk een postmiddeleeuwse datering. Er werd ook, in de ophogingslaag, een restant van een gebouw aangetroffen uit de 19de eeuw. Het vondstenmateriaal betreft aardewerk, bouwmateriaal, dierlijk bot, glas, leer en kleipijpjes. Op dit perceel is vermoedelijk bewoning aan te treffen vanaf de late middeleeuwen, verder onderzoek zal dit in detail verder kunnen bepalen. 

 


Auteurs :  Arts, Annick, VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  :

19e eeuws muurwerk

Datering: 19de eeuw
Typologie: muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Zowel tijdens het vooronderzoek als tijdens de opgraving werd boven de c-horizont een ophogingslaag geobserveerd. Deze kan gedateerd worden in de 19de eeuw en bevatte restanten van een gebouw waaronder een vloer en kelder.

Laatmiddeleeuwse resten

Datering: late middeleeuwen
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Ophogingslaag Nieuwe Tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: ophogingslagen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Zowel tijdens het vooronderzoek als tijdens de opgraving werd boven de c-horizont een ophogingslaag geobserveerd. Deze kan gedateerd worden in de 19de eeuw en bevatte restanten van een gebouw waaronder een vloer en kelder.

Paalkuilen postmiddeleeuws

Gebeurtenis:

Beschrijving:
Bij de opgraving werden verscheidene kuilen en paalkuilen ontdekt met vermoedelijk een postmiddeleeuwse datering.


Relaties

  • Is deel van
    Café en drankenhandel

  • Is deel van
    Historische stadskern van Hamont


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hamont-Achel Brouwersstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980014 (Geraadpleegd op )