Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gevarieerde huizenrij van Ernest Dieltiëns

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
100183
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100183

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Het gedeelte van de Lange Van Ruusbroecstraat tussen de Ram- en de Grotebeerstraat wordt aan de even kant van de straat volledig ingenomen door een gevarieerde rij burgerhuizen die architect Ernest Dieltiëns ontwierp in 1888 in opdracht van de Naamloze Maatschappij voor het bouwen van burgerhuizen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gevarieerde huizenrij van Ernest Dieltiëns

Grotebeerstraat 81-83, Lange Van Ruusbroecstraat 54-66, 70-74, 78 (Antwerpen)
Het gedeelte van de Lange Van Ruusbroecstraat tussen de Ram- en de Grotebeerstraat wordt aan de even kant van de straat volledig ingenomen door een gevarieerde rij burgerhuizen die architect Ernest Dieltiëns ontwierp in 1888 in opdracht van de Naamloze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen.