Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteeldomein Coninxdonck

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-03-1996 tot heden

ID: 10120   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10120

Besluiten

Kasteeldomein Coninxdonck
definitieve beschermingsbesluiten: 13-03-1996  ID: 2989

Beschrijving

De bescherming omvat het reeds als monument beschermde kasteel Coninxdonck (met walgrachten) met de onmiddellijke omgeving, met inbegrip van de hoeve langs de Jan van Aelbroeckdreef.Waarden

Kasteel Coninxdonck met bijgebouwen en omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

als typische buitenplaats met begin 19de-eeuws kasteel geëvolueerd uit een laatmiddeleeuwse site met walgrachten die een hoog- en neerhof omvat met kasteelhoeve. De bebouwing van het domein Coninxdonck, die in de 19de eeuw grotendeels werd vernieuwd, bewaart alle typische aanhorigheden van een kasteelsite: toegangsbrug met hek tussen pijlers, ijskelders, paardenstallen, koetshuis, personeelswoning , tuinpaviljoen, kasteelhoeve. Ondanks aanpassing van het park in de 19de eeuw weerspiegelt het kasteeldomein zijn typische 18de-eeuwse aanleg met rechthoekige buitengrachten, omzomende dreven, omheinde moestuin, geïntegreerd hoog- en neerhof. Cultuurlandschappelijk gezien behield kasteel Coninxdonck ook al zijn oorspronkelijke componenten: dreven, walgrachten met vijver, park, weiland, boomgaard, boerenerf, moestuin.

historische waarde

als typische buitenplaats met begin 19de-eeuws kasteel geëvolueerd uit een laatmiddeleeuwse site met walgrachten die een hoog- en neerhof omvat met kasteelhoeve. De bebouwing van het domein Coninxdonck, die in de 19de eeuw grotendeels werd vernieuwd, bewaart alle typische aanhorigheden van een kasteelsite: toegangsbrug met hek tussen pijlers, ijskelders, paardenstallen, koetshuis, personeelswoning , tuinpaviljoen, kasteelhoeve. Ondanks aanpassing van het park in de 19de eeuw weerspiegelt het kasteeldomein zijn typische 18de-eeuwse aanleg met rechthoekige buitengrachten, omzomende dreven, omheinde moestuin, geïntegreerd hoog- en neerhof. Cultuurlandschappelijk gezien behield kasteel Coninxdonck ook al zijn oorspronkelijke componenten: dreven, walgrachten met vijver, park, weiland, boomgaard, boerenerf, moestuin.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein Coninxdonck

Koningsdonkstraat 116-120 (Gent)
Het huidig kasteel, voormalig buitenverblijf genaamd Coninxdonck, werd in het eerste kwart van de 19de eeuw opgetrokken ter vervanging van een ouder slot. De bebouwing van het domein Coninxdonck, die in de 19de eeuw grotendeels werd vernieuwd, bewaart alle typische aanhorigheden van een kasteelsite: toegangsbrug met hek tussen pijlers, ijskelders, paardenstallen, koetshuis, personeelswoning , tuinpaviljoen en kasteelhoeve.


Is de omvattende bescherming van

Hoeve

Koningsdonkstraat 120 (Gent)
Omgrachte voormalige hoeve van het semi-gesloten type, gesitueerd in de zuidoostelijke hoek van het omwalde domein van kasteel Coninxdonck. Huidige witgekalkte bakstenen gebouwen onder pannendaken, volgens kadastergegevens daterend van voor 1830, doch door verscheidene latere aanpassingen uitzicht van tweede helft 19de eeuw.


Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteelsite Heusden-Gentbrugge

Heusden (Destelbergen), Gentbrugge (Gent), Melle (Melle)
Het gebied wordt doorsneden door de Schelde met rondom nog resten van de vroegere meersen. De zandberg te Heusden is als stuifduin het enige relict van het duinenlandschap langs de rivierbedding van de Schelde. Aan weerszijden van de Schelde liggen verschillende 19de-eeuwse kasteeldomeinen. De meeste kastelen zijn ontstaan uit oudere “huizen van plaisance” nabij de Schelde die op hun beurt teruggaan op omwalde sites uit de late middeleeuwen zoals de Kastelen Ocket en Kervijn. Het kasteel Coninxdonck werd in de 19de eeuw gebouwd ter vervanging van een middeleeuws slot in een omwald vierkant domein. Het Kasteel Klaverke met wegkapel werd achterin het park van Kasteel Kervijn gebouwd in de 19de eeuw. De aangelegde parken van de verschillende aanpalende kasteeldomeinen zorgen voor een landschappelijk geheel afgewisseld met enkele tussenliggende boerenerven en landhuizen met hovingen.