Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Directeurswoning, werkhuis Beauval en beluik

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-03-1996 tot heden

ID: 10405   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10405

Besluiten

Gebouwen van architect Geo Henderick
definitieve beschermingsbesluiten: 13-03-1996  ID: 2998

Beschrijving

De directeurswoning, het werkhuis Beauval en het beluik zijn beschermd als stadsgezicht. De bescherming omvat de directeurswoning, het aanpalend administratief gebouw, het werkhuis Beauval (inclusief de toegangspoort naast het administratief gebouw) en het beluik (inclusief de hoekwoningen aan de Terneuzenlaan).Waarden

Het deel van de Terneuzenlaan te Gent, omvattende nr. 41-42, 43-44 met erachter gelegen beluik van elf huizen, thans Assenedestraat nr. 45 en 46 - 48 met erachter gelegen voormalig werkhuis zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

wetenschappelijke, in casu stedenbouwkundige waarde en historische , in casu architectuurhistorische waarde: als belangrijk ensemble van gebouwen in art-nouveaustijl, ontworpen door architect Geo Henderick en zeer representatief voor zijn eerste werken in art-nouveaustijl. Meer bepaald het in faiencetegels uitgevoerde woongedeelte en de burelen van 1905 en de daarbij aansluitende schermgevels van het beluik met eenzelfde gevelordonnantie en typische art-nouveaudetails als de klokgevels, pseudo-pilasters met topstukken, venstervormen en kleurig materiaalgebruik.

wetenschappelijke waarde

wetenschappelijke, in casu stedenbouwkundige waarde en historische , in casu architectuurhistorische waarde: als belangrijk ensemble van gebouwen in art-nouveaustijl, ontworpen door architect Geo Henderick en zeer representatief voor zijn eerste werken in art-nouveaustijl. Meer bepaald het in faiencetegels uitgevoerde woongedeelte en de burelen van 1905 en de daarbij aansluitende schermgevels van het beluik met eenzelfde gevelordonnantie en typische art-nouveaudetails als de klokgevels, pseudo-pilasters met topstukken, venstervormen en kleurig materiaalgebruik.

historische waarde

Als illustratie van de sociale geschiedenis van het begin van de 20ste eeuw waar het geheel van gebouwen, opgetrokken in opdracht van eenzelfde industrieel en geconcipieerd als architecturaal ensemble door eenzelfde architect, Geo Henderick, duidelijk de sociale verhoudingen weerspiegelt.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Directeurswoning en ateliers

Terneuzenlaan 46-48 (Gent)
Complex gebouw bestaande uit van links naar rechts een directeurswoning zijnde een onderkelderd breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldak, een administratief gebouwtje van één travee en twee bouwlagen onder pseudo-mansardedak en de inrijpoort tot de achterliggende werkhuizen van "shiprepairs", revisiebedrijf voor scheepsmotoren.


Hoekhuizen en steegbeluik

Assenedestraat 1-10, 11, Terneuzenlaan 41-44 (Gent)
Twee dezelfde hoekpanden in spiegelbeeld aan weerszijden van een steegbeluik (de Assenedestraat), volgens archiefstukken in zijn geheel daterend van 1910 en naar ontwerp van architect G. Henderick.