Hoekhuizen en steegbeluik

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Terneuzenlaan, Assenedestraat
Locatie Terneuzenlaan 41-43, 42-44, Assenedestraat 1-11, 2-10, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Woonhuizen in steegbeluik

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Directeurswoning en gevels beluik

Deze bescherming is geldig sinds 13-03-1996.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Directeurswoning, werkhuis Beauval en beluik

Deze bescherming is geldig sinds 13-03-1996.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Twee dezelfde hoekpanden in spiegelbeeld aan weerszijden van een steegbeluik (de Assenedestraat), volgens archiefstukken in zijn geheel daterend van 1910 en naar ontwerp van architect G. Henderick. Baksteenbouw met bepleisterde en in verschillende kleuren beschilderde voorgevels met art-nouveau-inslag. Accent op het hoekhuis door de hoger opgaande in- en uitgezwenkte top met versmallende muurdammen. Bakstenen beluikhuizen van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag met getoogde muuropeningen.

  • Stadsarchief Gent, reeks VII, beluiken, 1381 -1382, T.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Terneuzenlaan

Terneuzenlaan (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.