Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
10425
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10425

Besluiten

Bedevaartoord Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes: omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 16-01-1987  ID: 2264

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De omgeving van het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes bedevaartsoord te Oostakker is beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en volkskundige waarde van het dorpsgezicht als volgt werden gemotiveerd:
”Het geheel van gebouwen en omgevende percelen rond het befaamde bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, die qua ligging, visuele relatie en architectuurhistorisch belang de entiteit van een ensemble uitmaken.

De belangrijkste elementen situeren zich op de Onze-Lieve-Vrouwdreef:
Het domein van het bedevaartsoord van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Het is één der drukst bezochte bedevaartsoorden van België. Het werd gesticht in 1874 door markgravin de Courtebourne. Typisch is de radiaal geplande aanleg van dreven en halfcirkelvormige ommegang met ten zuiden de typische neogotische basiliek (1875-77), ontworpen door Van Hoecke-Peeters, zij werd aangepast door baron J. Bethune en binnenin verreikt met kenmerkende neogotische polychromie uitgevoerd door het atelier Bressers onder leiding van beron Bethune.
Naast het bedevaartsoord bevindt zich het kasteel Slotendries. Het is een classicistisch kasteel dat eigendom was van de stichtster van het bedevaartsoord en is gelegen in een rechthoekig omwald park met historische waarde als domein dat reeds in de vroege middeleeuwen bekend was. Eveneens in het dorpsgezicht opgenomen, worden het toegangshek en brug over walgracht en verder de bijhorende hovenierswoning, portierswoning, merkwaardige duiventoren en oranjerie op gebogen grondplan, alle uit de 19de eeuw.
Het dorpsgezicht wordt verder ten oosten en ten zuiden afgebakend door Onze-Lieve-Vrouwdreef nr. 2-4, Instituut van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans, nr. 6 “Hotel de Lourdes” en nr. 8. “Residentie Sint-Victor”. Het zijn alle bakstenen neogotische complexen van gebouwen, opgetrokken in de jaren 1870-80 in directe relatie met het bedevaartsoord. De bebouwing aan beide straatkanten van de Onze-Lieve-Vrouwstraat hoort omwille van het direct verband met het bedevaartsoord als woonhuizen voor het personeel eveneens bij het dorpsgezicht.
Een gedeelte van de Gentstraat als relatiezonde met visuele eenheid en de straatbeeldbepalende bebouwing in voornamelijk neotraditioneel getinte baksteenstijl in de onmiddellijke nabijheid van de ingang van kasteel en bedevaartsoord sluiten het zuidwestelijk gedeelte van het voorgestelde dorpsgezicht af.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000790, bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, advies KCML (1987).


Waarden

De omgeving van het bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

waaronder ook de historische, in casu volkskundige waarde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Omgeving bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Gentstraat, Groenstraat, Onze Lieve Vrouwdreef, Onze Lieve Vrouwstraat (Gent)
Het bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes te Oostakker werd gesticht in 1874 met typisch radiaal geplande aanleg van dreven en halfcirkelvormige ommegang met ten zuiden de neogotische basiliek van 1875-77, ontworpen door Van Hoecke-Peeters.

Is de omvattende bescherming van

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Onze Lieve Vrouwdreef zonder nummer (Gent)
De bedevaartskerk toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en het aangehecht kloosterhuis genaamd Sint-Victorresidentie, werden gebouwd in 1875-1877 naar ontwerp van architect E. Van Hoecke-Peeters. Monumentale transeptloze basilicale kerk in typische laatneogotische baksteenbouw met beperkte verwerking van natuursteen. Opmerkelijk is de sterk symmetrische aanleg en opstand van de kerk.


Hotel de Lourdes

Onze Lieve Vrouwdreef 6 (Gent)
Alleenstaand neogotisch dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, tussen zijtrapgevels en voorzien van twee getrapte dakkapellen, opgetrokken in 1876. Rechts losstaand bijhorend dienstgebouw, voormalig koetshuis.


Instituut Onze-Lieve-Vrouw van den Rozenkrans

Onze Lieve Vrouwdreef 2 (Gent)
Ommuurd, eenvoudig bakstenen schoolgebouwencomplex met lichte neogotische inslag gesitueerd op de hoek met het Basiliekplein en de Onze Lieve Vrouwstraat. Stichting van 1886-1887 betaald door markgravin de Courtebourne, nadien uitgebreid aan de Onze Lieve Vrouwdreef in 1888. Kapel van 1889 in 1910 vervangen door grotere kapel.


Kasteeldomein Slotendries

Onze Lieve Vrouwdreef 8 (Gent)
Classicistisch kasteel van circa 1800 gelegen midden een rechthoekig omwald park in een domein dat vanaf de vroege middeleeuwen bekend stond als Slotendries. Toegang via ijzeren hek tussen arduinen hekpijlers en via ijzeren brug over de wal, gedateerd 1833. Kasteel van drie bouwlagen op rechthoekige plattegrond, vijf traveeën breed en twee traveeën diep, onder afgeknot schilddak. Links aangebouwde lagere dienstvleugel en rechts aangebouwde vleugel met sacristie en kapel. Hovenierswoning met twee haakse dienstgebouwen uit de eerste helft 19de eeuw. Portierswoning naast de toegang van het kasteel en oranjerie gelegen op het eind van de ommuurde vroegere moestuin.


Residentie Sint-Victor, klooster der jezuïeten

Onze Lieve Vrouwdreef zonder nummer (Gent)
Neogotische baksteenbouw opgetrokken naar ontwerp van architect E. Van Hoecke-Peeters in 1877 tegen de zuidoostelijke hoek van de basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en omringd door een ommuurde tuin. L-vormig patershuis zijdelings aansluitend tegen de zuidelijke sacristie van de basiliek. Neogotische baksteenbouw met verzorgde detaillering en vrij gaaf bewaard karakter.

Andere relaties

Is gerelateerd aan

Villa Maria

Augustijn Moreelsstraat 4 (Gent)


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.