Parochiekerk Sint-Pieter

Beschermd monument van 13-01-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Maarkedal
Deelgemeente Schorisse
Straat Zottegemstraat
Locatie Zottegemstraat zonder nummer (Maarkedal)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • OO001945

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter

Zottegemstraat 1, Maarkedal (Oost-Vlaanderen)

Dorpskerk ingeplant aan de oostelijke straatzijde met oostelijk georiënteerd koor afwijkend naar het zuiden op rechthoekig perceel aan hoek Essestraat, ruimte overeenstemmend met het vroeger kerkhof, sinds 1967 omgevormd tot parking.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Pieter is beschermd als monument. De bescherming omvat de kerk, met inbegrip van het interieur. De kerk en haar onmiddellijke omgeving werd eveneens beschermd als dorpsgezicht op 13 januari 1981.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische en kunsthistorische waarde van de parochiekerk Sint-Pieter als volgt werd gemotiveerd: "wegens de architectuurhistorische waarde van de westtoren en de kunsthistorische waarde van het interieur, alsmede wegens de noodzakelijkheid schip en koor van de kerk in functie van behoud en vrijwaring van het interieur in goede bouwfysische staat te behouden."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000624, parochiekerk Sint-Pieter, advies KCML (1981).

Waarden

De Sint-Pieterskerk, met inbegrip van het interieur, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.