Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieter

Beschermd monument van 13-01-1981 tot heden

ID
10482
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10482

Besluiten

Parochiekerk Sint-Pieter met interieur en omgeving begrensd door de kerkhofmuur
definitieve beschermingsbesluiten: 13-01-1981  ID: 1559

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Pieter is beschermd als monument. De bescherming omvat de kerk, met inbegrip van het interieur. De kerk en haar onmiddellijke omgeving werd eveneens beschermd als dorpsgezicht op 13 januari 1981.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische en kunsthistorische waarde van de parochiekerk Sint-Pieter als volgt werd gemotiveerd: "wegens de architectuurhistorische waarde van de westtoren en de kunsthistorische waarde van het interieur, alsmede wegens de noodzakelijkheid schip en koor van de kerk in functie van behoud en vrijwaring van het interieur in goede bouwfysische staat te behouden."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000624, parochiekerk Sint-Pieter, advies KCML (1981).


Waarden

De Sint-Pieterskerk, met inbegrip van het interieur, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter

Essestraat 1 (Maarkedal)
Dorpskerk ingeplant aan de oostelijke straatzijde met georiƫnteerd koor afwijkend naar het zuiden op rechthoekig perceel aan hoek Essestraat, ruimte overeenstemmend met het vroeger kerkhof. Huidige kerk kende drie grote bouwfasen, de oudere bouwevolutie is evenwel slechts fragmentarisch bekend.