Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Heilig Hart van Jezus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 106229   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106229

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Georiënteerde driebeukige kruisbasiliek met noordtoren aan einde van het transept; schip en zijbeuken van vier traveeën, aan westzijde van zuidelijke zijbeuk.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Heilig Hart van Jezus

Kapelsesteenweg 216 (Brasschaat)
Georiënteerde driebeukige kruisbasiliek met noordtoren aan einde van het transept; schip en zijbeuken van vier traveeën, aan westzijde van zuidelijke zijbeuk.