Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Beschermd monument van 01-08-1986 tot heden

ID: 10796   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10796

Besluiten

Parochiekerk Sint-Jan de Doper
definitieve beschermingsbesluiten: 01-08-1986  ID: 2199

Beschrijving

Op 28-12-1936 is de toren van de Sint-Jan-Baptistkerk reeds beschermd als monument. Deze bescherming is uitgebreid tot de volledige kerk op 01-08-1986.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarden van het monument als volgt werden gemotiveerd:
“De historische waarde als in kern vroeg-gotische plattelandskerk met centrale toren. In de 17de-18de eeuw uitgebreid tot hallenkerk; neobarokke voorgevel uit de 19de eeuw.”
”De artistieke waarde van het 17de- en 19de-eeuwse meubilair .”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000775, Sint-Jan-de-Doperkerk, advies KCML (1986).


Waarden

De Sint-Jan de Doperkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Ouwegemsesteenweg zonder nummer (Kruisem)
Georiënteerde dorpskerk met omringend kerkhof, aan de steenweg afgesloten door fraaie ijzeren hekken op lage bakstenen voet, achteraan door een hoge gewitte bakstenen muur. Resten van een romaans kruiskerkje uit de 12de eeuw tot op heden behouden in de vierkante onderbouw van de kruisingstoren en enkele muurresten in Doornikse steen.