Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus: orgel

Beschermd monument van 04-03-1980 tot heden

ID: 10809   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10809

Besluiten

Parochiekerk Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus: orgel
definitieve beschermingsbesluiten: 04-03-1980  ID: 1384

Beschrijving

Het orgel van de parochiekerk Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus te Machelen, een deelgemeente van Zulte, is beschermd als monument.Waarden

Het orgel in de Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus

Gildestraat 12 (Zulte)
Hallenkerk met kruisingstoren op vierkante basis van Doornikse steen en westgevel van Doornikse kalksteen uit de 13de of 14de eeuw, na vernielingen wederopbouw in de eerste helft van de 17de eeuw. Ommuurd en beboomd kerkhof omheen de parochiekerk met een collectie van 20ste en 21ste graftekens.