Collectief

Firma Loncke, ab 1956

ID
7975
URI
https://id.erfgoed.net/personen/7975

Beschrijving

1. In 1956 werd in Diksmuide-Esen de pvba "Jos. Loncke & Zonen" opgericht. De vennoten waren de kinderen van Jozef Loncke, van wie de drie zonen Frans, Gerard en Gabriël in het atelier werkten. Gerard Loncke overleed onverwacht in 1968. De jongste broer, Gabriël, verliet het bedrijf in 1973 en vestigde zich in Overmere (Berlare) als onafhankelijk orgeldeskundige-ontwerper en orgelstemmer.

2. Frans Loncke richtte in 1972 in Diksmuide-Zarren een nieuwe vennootschap op onder naam "Loncke Orgelbouw bvba", waarin hijzelf met zijn drie zonen Jozef (°1947), Johan (°1948) en Mark (°1950) aktief was. Rond 1990 gaf Frans Loncke de fakkel door aan zijn drie zonen : Joseph verzorgde vooral de administratie en de public-relations van de firma, Johan en Marc (o.m. intonateur) werkten in het atelier, bijgestaan door een aantal personeelsleden. De activiteiten van deze bvba "Loncke Orgelbouw - Kortemark" liepen ten einde in 1996.

3. In 1996 nam Joseph Loncke alleen het bedrijf "Loncke Orgelbouw Bvba" over met behoud van de firmanaam.

4. Op 24 juni 1997 werd door Kurt Loncke (zoon van Joseph) een nieuw bedrijf opgericht onder naam "Loncke Orgels & Interieurmaatwerk BVBA", nog steeds gevestigd in Zarren, waarbij hij "Loncke Orgelbouw bvba" van zijn vader Jozef overnam.

5. Marc Loncke is 1998 in dienst getreden bij Chris Maene (Ruiselede) ; hij was aldaar verantwoordelijke voor orgels binnen het bedrijf PIANO'S MAENE, tot aan zijn pensionering in 2014.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Parochiekerk Sint-Bavo

Westbroekstraat 3 (Houthulst)
Georiënteerd bedehuis in de jaren 1920 heropgebouwd naar ontwerp van architect A. Janssens (Gent).

Uitvoerder van

Orgel kapel & school ("Burgerschool") van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo

Roeselare (Roeselare)
In de kapel werd een nieuw orgel gebouwd door Loncke Orgelbouw bvba, in 1975.


Orgel kapel Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid

Izenberge (Alveringem)
De bouwer van het oorspronkelijk orgel is A.J. Berger, 1773. Rond 1805, na de heropening der kerken, werd het instrument in orde gesteld door R. Germain. In de 19de eeuw werden onderhoud en herstellingen uitgevoerd door dezelfde orgelmakers die ook in de parochiekerk te Izenberge werkzaam waren: B. Degryse, Fr. Liem, P. Loncke (van 1848 tot 1868); in 1863 vernieuwde P. Loncke het klavier en plaatste een nieuw register. In 1905 verwijderde H. Waeles het binnenwerk, en voegde het toe aan het orgel in de parochiekerk van Izenberge, zodat daar een 2-klaviers instrument ontstond; in de kapel bleef enkel de orgelkast met frontpijpen achter. In 1969 werd een totaal nieuw binnenwerk, met gebruikmaking van een kleine hoeveelheid ouder pijpwerk (recuperatie uit het orgel van de parochiekerk) gebouwd door de firma Loncke.


Orgel kapel oud Sint-Janshospitaal, heden College

Veurne (Veurne)
Het kleine orgel werd gebouwd door Pierre (jr) van Peteghem (Gent), in 1838. Na WO I had een verbouwing plaats door Frans Vos (Zichem). In 1973 werd het instrument gerestaureerd naar zijn oorspronkelijke toestand door de firma Loncke Orgelbouw bvba (Zarren).


Orgel kerk H. Jean Vianney, pastoor van Ars (wijk De Mokker)

Koekelare (Koekelare)
Koororgel, ten tele gemaakt met recuperatie-onderdelen, door firma Jos. Loncke en Zonen (Esen) uit circa 1965.


Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw

Loker (Heuvelland)
Orgel door Jos Loncke en zonen uit 1954-1955.


Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw

Zonnebeke (Zonnebeke)
In 1924, bij de heropbouw na WO I, werd een orgel gebouwd door Oscar Anneessens (Kortrijk). In 1942, opnieuw na oorlogsschade, werd een orgel gebouwd door Jos. en Pieter Loncke (Esen), met recuperatie van materiaal van het vorige orgel. In 1980 e.v. werden renovatiewerken aan het instrument uitgevoerd door Loncke Orgelbouw bvba.


Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw

Dadizele (Moorslede)
In de oude kerk werd in 1726 een nieuw orgel gebouwd door Antoine Gobert (Rijsel). Dit orgel werd rond 1880 overgeplaatst naar de nieuwe kerk omdat er geen middelen waren om een nieuw te kopen. In 1901 werd een "nieuw" orgel geplaatst door Frederik Loncke (Hoogstade); vermoedelijk gaat het om een renovatie van het oude orgel. Het werd vernield in WO I. In 1924 werd een nieuw orgel geleverd door Jules Anneessens (Menen). Het werd rond 1990 totaal omgebouwd door firma Loncke (Zarren).


Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw

Pittem (Pittem)
In 1873 werd door Forrest (nu in Roeselare) een quasi nieuw instrument ingebouwd in de oude orgelkast.


Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw

Nieuwpoort (Nieuwpoort)
In het begin van de 16de eeuw beschikte de kerk over twee orgels; bekende namen van orgelmakers zijn aan te treffen in de kerkrekeningen. De orgelkast die aanwezig was net vóór de vernieling in WO I droeg het jaartal 1643; over deze tijdspanne zijn echter geen archivalia bewaard. Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw zijn we op de hoogte van ingrepen door verschillende orgelmakers: J. en G. van Belle (2de helft 17de eeuw), J. de Gruytters (kleine reparaties, 1733), H. Pescheur (herstelling, 1734), de gebroeders De Rijckere (1743-45), A.-J. Berger (1753-54). Tussen 1770 en 1787 werd het orgel gerenoveerd door P. en L.-B. van Peteghem. Voor de 19de eeuw zijn geen gegevens voorhanden. Het orgel ging verloren in WO I. In 1927 werd een nieuw orgel geleverd door J. Anneessens; dit ging verloren in de brand van 1940. Het huidig orgel is van Jos. Loncke en Zonen uit 1966.


Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte

Hollebeke (Ieper)
Orgel door Loncke Orgelbouw bvba uit 1979.


Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart (Edewalle)

Handzame (Kortemark)
In 1874 was op het doksaal een nieuw orgel geplaatst door Petrus Albertus Loncke (Hoogstade). Tijdens de oorlog was het pijpwerk verborgen om een opeising door de vijand te voorkomen. Nadien is het orgel niet wederopgebouwd, en jaren later werd een hoeveelheid pijpwerk aan de orgelbouwers Loncke (Esen) overhandigd, die dit verwerkten in een nieuw instrument, ingebouwd in een occasie-meubel.[deze werken zijn te situeren in de periode dat de gekende orgelhistoricus A. Deschrevel pastoor was van deze parochie, 1968-1978]


Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart (Wulveringem)

Wulveringemstraat zonder nummer (Veurne)
De auteur van het oorspronkelijk orgel is onbekend, mogelijk was het J.-J. Van der Haeghen (Rijsel); het bouwjaar is te schatten rond 1780. Binnenin de orgelkast was een naaminscriptie te vinden, verwijzend naar J.-Fr. Guilmant (1752-1811) uit Saint-Omer. In 1972 totale renovatie door Loncke en Zonen.


Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw-Middelares (Paters Capucijnen)

Ieper (Ieper)
Orgel door Loncke Orgelbouw bvba uit 1995.


Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen (wijk De Tassche)

Ardooie (Ardooie)
Nieuw orgel van Jos. Loncke & Zonen (Esen), gebouwd in 1963 en in 1967 overgeplaatst in de nieuwe kerk.


Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw-ten-Brielen

Brielen (Ieper)
Orgel door Loncke Orgelbouw bvba uit 1993.


Orgel kerk Sint-Aldegondis

Zwevezele (Wingene)
Op basis van constructie-kenmerken kan het instrument toegeschreven worden aan Pieter van Peteghem & zonen (Gent); bouwperiode laatste derde van de 18de eeuw. Herstellingen en/of wijzigingen werden uitgevoerd door Fr. Joris (Ronse), in 1910, en door J. Anneessens (Menen), 1925, 1928 en 1931. Na de (gedeeltelijke) afbraak van de oude kerk in 1964 bleef het orgel gedemonteerd; het lokale kerkbestuur wou het verkopen maar overheidsinstanties hebben deze verkoop verhinderd. Totale renovatie door Jos. Loncke en Zonen (Esen), te situeren na de bouw van het nieuwe kerkgedeelte.


Orgel kerk Sint-Amandus

Marktplaats 2 (Hooglede)
Het oorspronkelijk orgel was een werk van Pieter Loncke (Hoogstade) en zoon Frederik, gebouwd in 1886-1887. Het instrument werd zo goed als helemaal vernield in de Eerste Wereldoorlog. In 1924 bouwden Jos. en Pieter Loncke (Esen) een nieuw orgel, met recuperatie van het nog bruikbare pijpwerk. Na nieuwe schade in de Tweede Wereldoorlog (1941) werd het orgel door Jos. Loncke verbouwd, in open opstelling. In 1994 nieuw orgel door Loncke Orgelbouw bvba (Zarren), met hergebruik van een hoeveelheid pijpwerk.


Orgel kerk Sint-Amatus

Oostvleteren (Vleteren)
Nieuw orgel door Loncke Orgelbouw bvba (Zarren) uit 1989. Het oud orgel, waarvan minstens het 17de-eeuws meubel van onschatbare historische waarde was, ging totaal verloren in de brand van 22/23 december 1977.


Orgel kerk Sint-Andries

Woumen (Diksmuide)
Enkele bekende namen uit de orgelgeschiedenis komen voor in Woumen: Pieter Ysoré (Saint-Omer) maakte in 1571-73 een nieuw orgel, maar voorheen bezat de kerk reeds een orgel aangezien dit door Ysoré overgenomen werd. Of het Ysoré-orgel de beeldenstorm overleefde is niet bekend. Rond 1688 is er sprake van een nieuw orgel; de naam van de bouwer is helaas niet vermeld. In 1775 werd J.A. Loret (Diksmuide) betaald voor een stembeurt, en in hetzelfde jaar verrichtte ook P.J. De Rijckere (Kortrijk) herstellingen. Over de situatie van het orgel dat in de eerste wereldoorlog samen met de kerk teloorging, zijn geen gegevens voorhanden. De kerk was heropgebouwd in 1925, maar een orgel kwam er pas in 1952; het werd geleverd door Jos. en Pieter Loncke (Esen). In 1985 werd het in de kerkbrand vernield. Een nieuw orgel werd geplaatst door de firma Loncke Orgelbouw (Zarren) in 1988.


Orgel kerk Sint-Audomarus

Passendale (Zonnebeke)
Orgel gebouwd door Jules Anneessens (Menen) in 1925 en door hem hersteld in 1941 na oorlogsschade. Gerenoveerd en uitgebreid door de firma Loncke Orgelbouw bvba rond 1975.


Orgel kerk Sint-Audomarus

Alveringem (Alveringem)
Bouwers van het oorspronkelijk orgel zijn Pieter van Peteghem en zoon Lambert-Benoît (Gent); het bouwjaar is te situeren tussen 1769 en 1786. Verbouwingswerken vonden plaats in 1897, door Frederik Loncke, die toen in Alveringem woonde. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het pijpwerk gedemonteerd door de orgelbouwers Frans Vos (Zichem) en Emile Mezière (Herstal); het werd geborgen in Frankrijk en na de oorlog teruggebracht. In 1922 vraagt de pastoor aan orgelbouwer E.Kerkhoff (Brussel) of hij het gedemonteerde pijpwerk wil terugplaatsen. Het is niet bekend of Kerkhoff dit werk effectief uitgevoerd heeft. Totale ombouw van het instrument 1957-58, door Jos. Loncke en Zonen (Esen). Laatste revisie door Loncke Orgelbouw bvba (Zarren) in 1989.


Orgel kerk Sint-Bartholomeus

Kortemark (Kortemark)
In 1848 was een orgel gebouwd door Charles-Louis Van Houtte (Waregem). In 1898 werd een omvangrijk werk uitgevoerd door Joseph Joris (Zichem); het is niet bekend of het ging om een nieuwbouw of om een herbouw van het Van Houtte-orgel. Dit instrument ging verloren in WO I. In 1926-27, na de heropbouw van de kerk, werd een nieuw orgel geplaatst; hierover zijn geen gegevens voorhanden. Het huidig orgel is van firma Jos. Loncke en Zonen (Esen) uit 1963.


Orgel kerk Sint-Catharina

Zillebeke (Ieper)
Orgel door Loncke Orgelbouw bvba uit 1990.


Orgel kerk Sint-Dionysius

Zarren (Kortemark)
Over orgels van voor WO I is geen informatie beschikbaar; indien er een orgel aanwezig was, dan is het vernield in WO I. Een nieuw orgel werd gebouwd in 1930, door Jos. en Pieter Loncke uit het naburige Esen. Het werd in 1989 vervangen door een nieuw orgel van Loncke Orgelbouw uit Zarren.


Orgel kerk Sint-Hilonius

Kerkplein 1 (Izegem)
Het oudste orgel waarover gegevens bekend zijn, was een werk van Geeraert Medaert (Roeselare) uit ca. 1626. Het werd in 1722 ingrijpend gerenoveerd door Louis De la Haye (alias Delhaye) uit Gent. De Kortrijkse orgelmaker P. Deryckere voerde een herstelling uit in 1754. In 1836 verschijnt de Gentse orgelmaker Van Peteghem, die herstellingen uitvoert en voor het onderhoud instaat; misschien is hij het die ook het orgel overplaatst in de nieuwe kerk. In 1884 werden werken uitgevoerd door L.-B. Hooghuys (Brugge). In 1926 werd door Fr. Joris (Ronse) een nieuw orgel gebouwd, echter met recuperatie van een hoeveelheid oud pijpwerk. Herstelling na oorlogsschade: J. Anneessens (Menen), 1945. Een totale ombouw had plaats in 1993, door firma Loncke Orgelbouw (Zarren). Zowat de helft van het pijpwerk uit het vorige orgel werd opnieuw verwerkt.


Orgel kerk Sint-Jan (in Sint-Jan-ter-Biezen)

Watou (Poperinge)
Het oorspronkelijk orgel werd gebouwd door Pieter Loncke (Hoogstade) in 1871. In 1945 renovatie door Jos. Loncke; de orgelkast werd toen verwijderd. Na zware beschadiging door een blikseminslag in 1971, werd het instrument gans gerenoveerd door Jos. Loncke en zonen (Esen), met constructie van een nieuwe kast.


Orgel kerk Sint-Jan-Baptist

Rollegem-Kapelle (Ledegem)
Over de orgels vóór 1925 is geen informatie beschikbaar. In 1925 vraagt de pastoor aan Jules Anneessens (Menen) om het orgel te komen herstellen (na schade van WO I?); blijkbaar was dit niet meer mogelijk of te duur, want in 1926 leverde Anneessens een groot harmonium, bij hetwelk een orgelprospect met sierpijpen geplaatst werd. Het huidige orgel werd gebouwd in 1966 door Jos. Loncke en Zonen (Esen).


Orgel kerk Sint-Jan-Baptist

Rumbeeksestraat 1 (Izegem)
De bouwer van het oorspronkelijk orgel is Jacobus-Philippus Forrest (Roeselare), het bouwjaar is 1887 of 1892. Onderhoud en herstellingen werden uitgevoerd door Jules Anneessens (Menen), van 1918 tot 1935. Een totale ombouw had plaats in 1971, door firma Jos. Loncke en Zonen (Esen).


Orgel kerk Sint-Joris

Sint-Joris (Nieuwpoort)
Vóór de Eerste Wereldoorlog was er een orgel aanwezig van Petrus Albertus Loncke (Hoogstade), gebouwd tussen 1843 en 1865. Het is niet bekend of het een volledig nieuw instrument betrof. Het werd vernield in 1914. In 1929, na de heropbouw van de kerk, werd een klein occasie-orgel geplaatst, dat voordien (tussen 1921 en 1929) dienst had gedaan in Boezinge. Het had 1 klavier en slechts 3 registers; over de oorspronkelijke bouwer en herkomst zijn geen verdere gegevens bekend. Dit orgel is nog zichtbaar op de fotografische opname door het KIK (1968), kort vóór de plaatsing van het nieuwe orgel. Het huidig orgel is van Jos. Loncke en Zonen (Esen) uit 1970. Uitbreiding met tweede klavier door Philippe Busschaert (Kortrijk) in circa 1988.


Orgel kerk Sint-Jozef (wijk Jonkershove)

Houthulst (Houthulst)
Aangaande orgels vóór 1987 zijn geen gegevens voorhanden. Op een foto, in 1968 genomen door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, is op het West-doksaal een orgelkast zichtbaar, in eenvoudige neogotische stijl, met in de kroonornamenten een ingewerkt rond uurwerk. Dit orgel is thans niet meer aanwezig. Het huidig orgel is een nieuw instrument van Loncke Orgelbouw (Zarren) uit 1987.


Orgel kerk Sint-Laurentius

Wielsbeke (Wielsbeke)
In 1894 werd een orgel gebouwd door Fr. Loncke (Alveringem). Het werd samen met de kerk vernield op 10 mei 1940 tijdens de eerste bombardementen bij de Duitse invasie. Tot 1963 behielp men zich dan met een harmonium, geleverd door J. Anneessens (Menen). In 1963 werd een nieuw orgel geplaatst door de firma Jos. Loncke en Zonen (Esen).


Orgel kerk Sint-Laurentius

Klerken (Houthulst)
In 1792-93 was een nieuw orgel geleverd door L.-B. van Peteghem (Gent); het werd in 1855 gereviseerd door diens kleinzoon Pierre van Peteghem (Gent). In 1873 geschiedden herstellingen, wellicht door Petrus Albertus Loncke (Hoogstade). Dit orgel werd vernield tijdens WO I. In 1929 werd een nieuw orgel gebouwd door Jos. en Pieter Loncke (Esen); het werd in 1966 door Jos Loncke en Zonen (Esen) gerenoveerd en uitgebreid.


Orgel kerk Sint-Laurentius

Kemmel (Heuvelland)
Positief-orgel door Loncke Orgelbouw uit 1978.


Orgel kerk Sint-Laurentius

Steenkerke (Veurne)
Het oorspronkelijke orgel werd gebouwd door Petrus Albertus Loncke (Hoogstade) in 1851. Het werd totaal gerenoveerd in 1973 door de firma Jos Loncke en Zonen (Diksmuide). In origine stond het orgel op het doksaal (zie afbeelding vóór de kerkrestauratie), nu is het beneden in de zijbeuk opgesteld.


Orgel kerk Sint-Martinus

Werken (Kortemark)
In 1768 werd een nieuwe orgelkast gemaakt door de lokale schrijnwerker Joseph Valcke; welke orgelmaker bij deze bouwfase betrokken was, is niet vermeld in de archieven. Vermits echter Andreas-Jacobus Berger (Brugge) dit orgel in onderhoud had, is hij wellicht bij die werken betrokken geweest. [Nota: De naam van Jacobus van Eynde die in één bron genoemd wordt kan niet op het werk van 1768 betrekking hebben.] In de 2de helft van de 19de eeuw werden werken uitgevoerd door Petrus Albertus Loncke (Hoogstade). De kerk en haar inboedel gingen verloren in WO I. In 1924 werd een nieuw orgel geleverd door Jos. en Pieter Loncke (Esen); ook dit werk verging in oorlogsgeweld, in 1943. Het huidig orgel is van firma Jos. Loncke en Zonen (Esen), uit 1958.


Orgel kerk Sint-Martinus (Roesbrugge)

Roesbrugge-Haringe (Poperinge)
Orgel van 1832-1833 gebouwd door Pierre (jr) van Peteghem uit Gent. Totale ombouw en vergroting door Jos. Loncke en zonen in 1957.


Orgel kerk Sint-Mildretha

Izenberge (Alveringem)
De pastoor van Izenberge kocht in 1818 een orgel van een privé-persoon; misschien betrof het een instrument dat tijdens de Franse Revolutie-periode openbaar verkocht was geweest; de herkomst is niet bekend. In 1823 werd dit orgel gerenoveerd door orgelmaker B. De Gryse (Wervik); later (circa 1830?) voegde Fr. Liem (Izenberge) nog pijpwerk toe. In 1848-1868, onderhoud door P.A.Loncke (Hoogstade); H. Waeles, koster-organist, trachtte in 1905 het orgel te vergroten tot een 2-klaviers, door het binnenwerk uit het orgel van de kapel van Izenberge toe te voegen aan het orgel van de kerk. het orgel in zijn huidige vorm is te beschouwen als een instrument van de firma J. Loncke en Zonen (Esen), met verwerking van het vóór 1969 in de kerk aanwezige pijpwerk.


Orgel kerk Sint-Niklaas

Diksmuide (Diksmuide)
De kerk van Diksmuide heeft een onvoorstelbaar rijke voorgeschiedenis op gebied van orgelbouw. Een prachtig 17de-eeuws orgel, op het koordoksaal, ging verloren in WO I [zie uitgebreide fiche]. In 1932 werd een nieuw orgel geplaatst; ook dit instrument werd vernield door oorlogsfeiten, in 1940. Het huidige orgel, op het W-doksaal, dateert van 1966 en is gebouwd door de firma Jos. Loncke en Zonen (Esen).


Orgel kerk Sint-Niklaas

Oostduinkerke (Koksijde)
Ergens tussen 1823 en 1846 was een nieuw orgel geplaatst door Pierre van Peteghem (Gent). Na de werken aan de kerk (1856 e.v.) zijn er werken gesignaleerd door Petrus Albertus Loncke (Hoogstade), vermoedelijk slechts een renovatie. Na de verwoesting in WO I werd ca. 1925 een nieuw orgel geleverd; de bouwer hiervan is niet bekend. Dit orgel ging verloren in WO II. Het huidig orgel (in de nieuwe kerk) wed gebouwd door de firma Jos. Loncke en Zonen (Esen) in 1967.


Orgel kerk Sint-Niklaas

Sint-Niklaasplaats zonder nummer (Veurne)
Het instrument, van Fr. Loncke, en de orgelkast, van Al. Desaever, dateren van 1897-98. Het orgel werd tijdens de Eerste Wereldoorlog gedemonteerd en nadien heropgebouwd door Fr. Vos. Dezelfde orgelbouwer voerde in 1932-33 herstellingwerken en wijzigingen uit. Na beschadiging in de Tweede Wereldoorlog, volgde een herstelling uitgevoerd door Jos. Loncke in 1943.


Orgel kerk Sint-Paulus

Langemark (Langemark-Poelkapelle)
Orgel door Jules Anneessens uit 1929.


Orgel kerk Sint-Paulus

Tielt (Tielt)
In deze nieuwe wijkkerk, daterend van 1982, werd in 1984 een nieuw orgel geplaatst door de orgelbouwers Loncke uit Zarren.


Orgel kerk Sint-Petrus

De Panne (De Panne)
Herkomst en ontstaansgeschiedenis van dit orgel zijn, hoewel recent, eerder onduidelijk. Het instrument is wellicht kort na 1891 aangekocht. Totaal omgebouwd door Loncke Orgelbouw (Zarren) in 1985.


Orgel kerk Sint-Petrus (Emelgem)

Emelgemseplein 2 (Izegem)
De kerk bezat reeds van in het begin der 17de eeuw een orgel; het werd in 1638 hersteld door Lowys Medaert uit Roeselare. Het huidige orgel was in oorsprong een werk van Dominicus Berger (Brugge), met een meubel van P.J. Vuylsteke (Ingelmunster); het bouwjaar is 1777-1778. Een ingrijpende renovatie en vergroting had plaats in 1883, door Philippus Forrest (Roeselare). Herstellingen door Jules Anneessens (Menen) in 1924, en plaatsing electro-ventilator (tweedehands) in 1933. Het orgel liep enige schade op bij de kerkbrand van 6 februari 1954. Totale renovatie door firma Jos. Loncke en Zonen (Esen) in 1970.


Orgel kerk Sint-Petrus (Esen)

Diksmuide (Diksmuide)
In Esen zou reeds van rond 1640 een orgel aanwezig geweest zijn; volgens getuigenissen vertoonde het gelijkenissen met werk van de Ieperse school van Van Belle en Van Eynde. Het ging verloren in WO I. In 1924 werd een nieuw orgel gebouwd door de gebroeders Jos. en Pieter Loncke (Esen). In 1971-72 werd nogmaals een nieuw orgel gebouwd door de firma Jos. Loncke en Zonen (Esen).


Orgel kerk Sint-Pieter

Koksijde (Koksijde)
Orgel gebouwd door Petrus Albertus Loncke (Hoogstade) in 1881. Wijzigingen en/of uitbreidingen zijn vermoedelijk reeds geschied op het einde van de 19de eeuw; uitvoerders waren Petrus Albertus Loncke zelf of zijn zoon Frederik. Het instrument werd sterk gerenoveerd door Jos Loncke en Zonen in 1957.


Orgel kerk Sint-Pieter

Rijselstraat 87 (Ieper)
Orgel van Jules Anneessens uit 1924-1925. Sinds ongeveer 1980 als onherstelbaar opgegeven en uit gebruik genomen. In 1988 werd een tweede orgel, door Loncke Orgelbouw bvba uit 1979, voormalig privé-bezit, opgesteld in de Sint-Pieterskerk, ter vervanging van het functieloze Anneessens-orgel.


Orgel kerk Sint-Victor

Proven (Poperinge)
Orgel door Loncke Orgelbouw bvba uit 1975.


Orgel kerk Sint-Walburga

Sint-Walburgapark zonder nummer (Veurne)
Het oorspronkelijk orgel is van J.-G. Gobert en J. Bosquet (Rijsel), uit 1743. In 1784-85 werd het uitgebreid met een Positief door J.J. Vander Haeghen (Rijsel). In 1909: ombouw en verplaatsing door Th. Delmotte en zoon (Doornik). In 1917 werd het orgel gedemonteerd door Frans Vos en door dezelfde teruggeplaatst in 1920. In 1967: totale vernieuwbouw door Jos. Loncke en Zonen (Esen).


Orgel kloosterkerk Sint-Antonius der paters passionisten

Kortrijk (Kortrijk)
Het huidige orgel werd gebouwd door Jos Loncke & Zonen (Esen) in 1960.


Orgel parochiekerk Maagd der Armen (wijk Paradijs)

Rekkem (Menen)
Een positief-orgel werd geleverd door de firma Jos. Loncke & Zonen (Esen), in 1968.


Orgel parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Fatima

Heule (Kortrijk)
In de kloosterkerk van de Zusters Passionistinnen, die in 1966 tevens parochiekerk was geworden, werd in 1971 een nieuw positief-orgel geplaatst door de firma Jos Loncke en Zonen. In 1977 werd het door dezelfde bouwer vergroot tot 2-klaviers orgel.


Orgel parochiekerk Sint-Adrianus

Adegem-Dorp zonder nummer (Maldegem)
Rond 1730 werd een nieuw orgel gebouwd. Hoewel er geen archivalische bewijzen zijn, wijst alles er op dat de auteur Louis de la Haye was.


Orgel parochiekerk Sint-Antonius abt

Rollegem (Kortrijk)
In 1908 werd een nieuw doksaalorgel geleverd door G. Cloetens (Brussel). In 1992 werd een hoeveelheid pijpwerk uit het orgel gehaald door J. Bruggeman (Marke), en geplaatst in een koororgel. In het koor staat een Positief-orgel, door de firma Loncke (Esen) in 1965 gebouwd voor de kerk van Anzegem; in dit positief was pijpwerk (een 6-tal registers) uit het Van Peteghem-orgel van Anzegem verwerkt.


Orgel parochiekerk Sint-Brixius

Marke (Kortrijk)
In 1966 werd een nieuw orgel gebouwd door de firma Jos Loncke en zonen (Esen).


Orgel parochiekerk Sint-Jan

Kortrijk (Kortrijk)
In de nieuwe Sint-Janskerk, ingewijd in 1911, werd in 1917 op het doksaal een orgel gebouwd door de Kortrijkse orgelbouwer Oscar Anneessens. Het werd in 1968 vervangen door een nieuw orgel van de firma Jos Loncke en Zonen uit Esen; dit instrument werd beganegronds in het koor opgesteld.


Orgel parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Anzegem (Anzegem)
In 1790 was een orgel gebouwd door Lambert-Benoit van Peteghem; rond 1847 werd het overgeplaatst naar het klooster, waar het nog steeds aanwezig is. In de kerk werd een nieuw orgel gebouwd door Pierre (jr) van Peteghem, van 1845 tot 1847. In 1992 bouwde J. Bruggeman een nieuw koororgel (in de plaats van het Loncke-positief) en herbruikte opnieuw de 6 Van Peteghem-registers.


Orgel parochiekerk Sint-Michiel

Kuurne (Kuurne)
Het eerste bekende feit in de orgelhistoriek van Kuurne is de bouw van een orgel door Ch.-L. van Houtte (Vichte) in 1836. Het huidig orgel is een instrument van de firma Jos. Loncke en Zonen (Esen), uit 1962.


Orgel parochiekerk Sint-Niklaas

Rekkem (Menen)
Reeds in 1685 zou er een orgel aanwezig geweest zijn, doch verdere informatie hierover ontbreekt. Het werd door een totaal nieuw orgel vervangen in 1842, gebouwd door Ch.L. van Houtte (Waregem).


Orgel priorij der Benedictinessen

Poperinge (Poperinge)
Orgel van begin 19de eeuw, mogelijk door de Gentse orgelbouwers Van Peteghem, doch ingrijpend gerenoveerd door Petrus Albertus Loncke (Hoogstade) in 1863. Nogmaals gerenoveerd door Loncke Orgelbouw bvba (Zarren) in 1977.


Orgel van de voormalige parochiekerk Sint-Niklaas

Ieper (Ieper)
Orgel door Loncke Orgelbouw bvba, gebouwd rond 1985 in de Sint-Niklaaskerk. Bij de omvorming van de kerk tot museum in 1995 werd het orgel gedemonteerd en opgeslagen. Het staat sinds eind 2009 in het pand van het voormalig klooster dat bij de Sint-Maartenskathedraal behoort.


Orgels kerk Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen

Koksijde (Koksijde)
1. Op het doksaal : Nieuw groot orgel door "Loncke Orgelbouw" (Zarren), aangevat in 1991; wordt in 2010 e.v. voltooid door J. Lapon (Diksmuide). 2. In de weekkapel : klein positieforgel door "Loncke Orgelbouw" (Zarren) uit ca. 1975.


Orgels kerk Sint-Jozef

Sint-Michielsplein zonder nummer (Roeselare)
Op het doksaal bevindt zich een orgel gebouwd door Jos Loncke (Esen) uit 1954. In het koor staat een kistorgel (4 registers) van dezelfde firma Loncke, uit 1978.


Orgels parochiekerk Sint-Maarten

Kortrijk (Kortrijk)
De Kortrijkse hoofdkerk Sint-Maarten heeft als vanzelfsprekend een zeer rijke orgelgeschiedenis, reeds van in 1414: zowat alle namen van belangrijke Vlaamse orgelbouwers zijn hier aan te treffen (Langhedul, Carlier, Isoree, Medaert, Frémat, De Rijckere ...).


Parochiekerk Sint-Antonius van Padua

Balgerhoeke zonder nummer (Eeklo)
Oprichting van een zelfstandige parochie Balgerhoeke in 1902 en bouw van een voorlopige kapel en een huis voor de priester. In 1903 schonk Désiré Standaert bouwgrond voor de nieuwe parochiekerk. De plannen van architect Modeste De Noyette werden goedgekeurd in 1903. De bouw onder leiding van aannemer L. Verstraete startte in 1905 en was voltooid in 1906.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Firma Loncke, ab 1956 [online] https://id.erfgoed.net/personen/7975 (Geraadpleegd op )