Beschermd monument

Omhaagde begraafplaats met kruis en grafkapel

Beschermd monument van 29-04-2002 tot heden

ID
10895
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10895

Besluiten

Parochiekerk Sint-Eligius, dekenij, begraafplaats en kasteeldomein
definitieve beschermingsbesluiten: 29-04-2002  ID: 3851

Beschrijving

Het oude zuidelijke gedeelte van de omhaagde begraafplaats langs de Pastorijstraat en Kerkhofweg te Kruishoutem is beschermd als monument met inbegrip van het kerkhofkruis en de grafkapel.Waarden

Kruishoutem is een mooi voorbeeld van een kasteeldorp met een sterke historische band tussen de kerk, kerkhof, de pastorie en het kasteel met tot op heden behouden tastbaar erfgoed van een uitzonderlijke kwaliteit.

Het oud gedeelte van de omhaagde begraafplaats met kerkhofkruis en grafkapel is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde: Het grafmonument Desmanet de Biesme heeft een fraaie vroegneogotische vormgeving naar ontwerp van architect P. Croquison. Het ijzeren kerkhofkruis gesteund door vier engelen, is een getuige van de 19de-eeuwse kunstuitingen.

historische waarde

De begraafplaats vormt een essentieel onderdeel van de dorpskom van Kruishoutem. Het ijzeren kerkhofkruis, gesteund door vier engelen, is een getuige van de 19de-eeuwse Devotie. De begraafplaats werd aangelegd in 1844-45 op gronden verkocht door burggraaf Desmanet de Biesme, toenmalig kasteelheer van Kruishoutem. De zuidoostelijke begrenzing van het kerkhof is gevormd door een imposante oude geschoren taxushaag. Op de begraafplaats bevindt zich verschillende monumentale graven van belangrijke Kruishoutemse families en de grafkapel van burggraaf Desmanet de Biesme en burggravin vander Meere. De glasramen van de grafkapel Desmanet de Biesme bevatten de blazoenen van de oude heren van Kruishoutem.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Begraafplaats

Kerkhofweg 6 (Kruisem)
Rechts van de dekenij ligt de begraafplaats, aangelegd in 1844-1845. Het is een volledig omhaagd terrein met een toegangshek tussen vierkante, gewitte bakstenen pijlers, beschaduwd door een imposante beuk. Aan de zuidoostzijde bleef een imposante geschoren taxushaag met aan de binnenzijde een rij populieren bewaard.