erfgoedobject

Begraafplaats

bouwkundig element
ID
200935
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200935

Juridische gevolgen

Beschrijving

Rechts van de dekenij ligt de begraafplaats, aangelegd in 1844-1845 op grond gekocht van de toenmalige kasteelheer, burggraaf Desmanet de Biesme. Het is een volledig omhaagd terrein met een toegangshek tussen vierkante, gewitte bakstenen pijlers, beschaduwd door een imposante beuk. Aan de zuidoostzijde bleef een imposante geschoren taxushaag met aan de binnenzijde een rij populieren bewaard.

Een diagonale as loopt doorheen het domein met links het oorlogsmonument en centraal ingeplant kerkhofkruis boven een heuvel van kunstrotsen met graven van verschillende pastoors. Het monumentale ijzeren kruisbeeld wordt onderaan gestut door vier geknielde engelenfiguren, geschonken door mevrouw Seeuws in 1858.

Aan het einde van de weg staat de vroegneogotische grafkapel van de kasteelheren, opgericht in 1848 door burggraaf P. K. Desmanet de Biesme en gravin E. vander Meere naar ontwerp van architect Pierre Nicolas Croquison, die in 1855 ook de nieuwe parochiekerk Sint-Eligius zou ontwerpen. Croquison gebruikt hier dezelfde indrukwekkende ‘Style à la Cathedrale’.

De bak- en hardstenen kapel met een opvallende uitgewerkte arduinen voorpuntgevel werd opgetrokken op een rechthoekige plattegrond met driezijdige sluiting. Een leien zadeldak dekt de kapel af. De voorpuntgevel wordt geflankeerd door pilasters op een hoge versneden sokkel en is bekronend door pinakels met hogels en kruisbloemen. De spitsboogdeur met flankeerzuiltjes, onder gedecoreerde booglijst, heeft een fraaie gesmeed ijzeren deur en wordt vooraf gegaan door vier treden. In de top prijkt het wapenschild van de familie Desmanet de Biesme en Vander Meere. De zijgevels worden doorbroken door een gedeeld rechthoekig venstertje met glas-in-loodramen met de blazoenen van de laatste heren van Ayshove, de familie Desmanet de Biesme, Vander Meere en Van Wedergraet. Eronder bevinden zich twee grafstenen van burggraaf F.C. Desmanet de Biesme (1831-1902) en burggravin J.A.E. Desmanet de Biesme (1829-1913).

Binnenin staat een beeld in steen van Caen, voorstellend De dood van de Heilige Jozef. De Heilige Jozef fungeert hier als patroon van de goede dood. Het beeld is op de sokkel gesigneerd L. Van Biesbroeck, en werd hier geplaatst in 1873. De stijl van Louis Pierre Van Biesbroeck (1839-11919) wordt als streng academisch omschreven.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002203, Centrum Kruishoutem (S.N. 2002).

Bron     : -
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2015

Aanvullende informatie

Op het grafteken Hellebuyck-Degroote staat een stèle naar ontwerp van de beeldhouwer Antoon Van Parys voorstellende een piëta. Het beeldhouwwerk is uitgevoerd in de typische mystieke stijl van Van Parys. 

Auteurs : Mertens, Joeri
Datum: 15-02-2021

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Begraafplaats [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200935 (Geraadpleegd op 18-06-2021)