Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument naar ontwerp van Ernest Wijnants

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
110243
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110243

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Dit oorlogsgedenkteken werd in 1924 gerealiseerd, later verplaatst naar aanleiding van de herinrichting van het plein.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument naar ontwerp van Ernest Wijnants

Sint-Romboutskerkhof zonder nummer (Mechelen)
Dit oorlogsgedenkteken werd in 1924 gerealiseerd, later verplaatst naar aanleiding van de herinrichting van het plein.