Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Servatius

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111437
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111437

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Neogotische kerk van circa 1908 met laatgotische toren en koor uit de eerste helft van de 16de eeuw; omhaagd kerkhof aan de zuidzijde.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Servatius

Kerkstraat 10 (Ravels)
Neogotische kerk van circa 1908 met laatgotische toren en koor uit de eerste helft van de 16de eeuw; omhaagd kerkhof aan de zuidzijde.

Is de omvattende vaststelling van

Buxus sempervirens op kerkhof Sint-Servatiuskerk

St.-Servaasstraat zonder nummer (Ravels)
De palmboompjes (Buxus sempervirens) staan verspreid op het omhaagde kerkhof ten zuiden van de parochiekerk Sint-Servatius.